Share |

E-kniha zdarma: O tabáku a jiných narkotických látkách

O tabáku a jiných narkotických látkách, napsal Václav R. Rošický
 
Kapitola Kroniky práce se zabývá pěstováním tabáku i výrobou tabákových výrobků. Druhá část se zabývá návykovými škodlivými látkami - narkotiky, jako je např. opium nebo hašiš.
Kniha vyšla v roce 1894 a je ke stažení zde (pdf).
 
UKÁZKA:

Pohlédneme li v dějiny minulosti a sledujeme-li způsob života různých národů, shledáme, že jak ve starém i v novém světě již v dávnověku člověk, chtěje bolestným a trapným chvílím a nepříjemným pocitům uniknouti, sáhl po různých prostředcích, řiší rostlinnou poskytovaných, jichž požíváním čivy své omámiti hleděl, a tak ze života prosaickóho do říše zapomenutí, žije pouze svým ideálům a tužbám, se povznésti snažil. A tato snaha, aby špatná nálada mysle, nevolnost ducha i těla, jakož i různé trampoty se zažehnaly, dosud velikou většinou obyvatelů naší země koule se pěstuje požíváním omamujících čili narkotických prostředků, které příjemnou náladu a obveselení způsobují. 
 

Jest dlužno tudíž tento pud lidský, který ku použití podobných prostředků směřuje, povaiovati za přirozený, neboť snaží se tělo nepříjemností uchrániti. V různém podnebí a zemích jsou tyto prostředky velice rozmanité. Obyvatelům pásma mírného postačují mírnS roz čilující narkotika; obyvatelé tropů sahají však ku prostředkům radikálnějším, prudčím, které jich horké krvi a větší těkavosti lépe vyhovují. Jednou z prvních látek narkotických jsou nápoje opojné čili lihové a pak pochutiny, jako káva, čaj a kakao zpracované na čokoládu. Mírné a opatrné požívání těchto nápojů jest však pro zdraví lidské s prospěchem, a jen v nestřídmosti a v silné
koncentraci (jako na př. kořalka všech druhů, kde jest 50—00% líbu) jsou pro tělo lidské otravou. 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.