view counter
Share |

Domácí test na drogy běžně v lékárnách

Do lékáren se dostává test na drogy. Výrobek Veroval Drogy chce pomoci při odhalování dětských experimentů s celkem šesti omamnými látkami. "Dospělí užívatelé si s jeho pomocí mohou například před řízením vozidla ověřit, zda jsou stále pod vlivem omamných či psychotropních látek," uvádí producent Hartmann-Rico. 
Odhalovanými látkami jsou amfetamin (tzv. speed, který působí stimulačně), benzodiazepin (účinky podobné sedativům), kokain (stimulační látka navozující eufórii), metadon (syntetický opiát používaný při odvykaní od heroinu a morfia). Dále se jedná o opiáty jako morfin, kodein a heroin, které navozují zklidnění a uvolnění. Test odhalí také marihuanu.
 
Test zjišuje známky užívání návykových látek ponořením testovacích proužků do vzorku moči po dobu 10 sekund. Výsledky, které dosahují přesnoti 96 %, lze z testovací kazety  odčíst po 5 minutách. Produkt Veroval Drogy je volně dostupný v lekárnách za doporučenou cenu 389 Kč.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.