Share |

Colours of Ostrava se stěhují. Víme proč

Colours of Ostrava přesouvá po mnoha letech festivalový areál z Černé louky do industriálních Vítkovic. Jak budou vypadat stage mezi těžebními věžemi jsme upřímně zvědavi, a tak jsme se na přesun festivalu zeptali jeho ředitelky Zlaty Holušové.
foto Colours of Ostrava

Colours of Ostrava přesouvá po mnoha letech festivalový areál z Černé louky do industriálních Vítkovic. Jak budou vypadat stage mezi těžebními věžemi jsme upřímně zvědavi, a tak jsme se na přesun festivalu zeptali jeho ředitelky Zlaty Holušové.
Primárním impulsem pro hledání nového areálu festivalu byl komfort návštěvníků, nebo nastaly nějaké komplikace s pronájmem Černé louky?

 
Těch důvodů bylo více, jednak už dosavadní areál byl malý vzhledem k zájmu návštěvníků, dále nás ohrožovala možnost, že pokud se trochu zvedne voda, tak nepostavíme druhý most a pak také jsme chtěli opět rozvinout svoji tvořivost. a vyzkoušet nové hranice.
 
Byla ve hře i jiná místa než Vítkovice?

Nebyla, nabídku na přemístění jsme dostali ihned po festivalu a začali ji vážně zvažovat. Byla velmi lákává, protože areál je podstatně větší, obsahuje nové prostory uvnitř budov, kde mohou probíhat programy specializovaných  scén a také areál není půlen na dvě části, ale tvoří celek, což bude jistě příjemější i pro návštěvníky, nicméně budování areálu je v pohybu, takže i my jsme zvědaví, jak se vše nakonec povede.
 
Jaké ohlasy zatím máte na přesun festivalu od veřejnosti, kolegů, Ostravanů nebo města?
 
Ohlasy jsou vesměs příznivé, samozřejmě mnozí Ostravané si nedovedou představit, že hned vedle vysokých pecí může být také přírodní areál a my se moc těšíme právě na kontrast přírody a industriálního areálu.
 
Co je na přesunu festivalu do Vítkovic nejnáročnější?
 
Zcela určitě celá logistika přesunu, zakreslení nových map a navíc také očekávání, protože ani my nevíme ještě  úplně přesně, jak se bude hrát v novém Plynojemu, jak moc se podaří parkové úpravy a tak dále. Je před námi ještě hodně práce, abychom spolu s vítkovickými odborníky připravili nový skvělý areál. Jde nám o společnou věc a obě strany dělají co nejvíce umějí, společně se už moc těšíme na desítky tisíc návštěvníků.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.