Share |

Andreas Böhn - Kulturní paměť a nostalgie: Média, technologie a umění

Andreas Böhn: Kulturní paměť a nostalgie: Média, technologie a umění
foto: branox/sxc.hu

tranzitdisplay zve na neobvyklou akci. Tohle nám o ní napsali:

Andreas Böhn: Kulturní paměť a nostalgie: Média, technologie a umění

ve čtvrtek 11.4. 19.00

Termín „nostalgie“ je složeninou řeckých slov νόστος (návrat domů) a άλγος (bolest) a původně se používal pro označení patologické formy stesku po domově. Dnes nostalgii chápeme jako touhu po idealizované či dokonce glorifikované minulosti, a to často v komodifikované podobě. Ve svém pojednání se budu zabývat oblastí nostalgie, kterou tyto procesy ovlivňují zvlášť významně, a to mediální technologií. Výchozím bodem je postřeh, že jsme svědky procesu narůstající medializace prostředí, v nichž se odehrává náš běžný život, zatímco mediální artefakty minulosti jsou pro nás pravděpodobně dostupnější, než kdy dříve. Média mohou sloužit jako prostředek k (virtuálnímu) dosažení minulosti a představují významný zdroj paměti. Proto jsou často předpokladem nostalgického pohledu na minulost (a současnost). Nostalgie může být obsahem mediální reprezentace a média sama se navíc mohou stát předmětem nostalgie. Je překvapivé, že bohatá a interdisciplinární oblast studia kulturní paměti tomuto poli mediální nostalgie doposud věnovala jen málo zájmu.
---
tranzitdisplay
otevírací doba út-ne 12.00 - 18.00
Dittrichova 9/337, Praha 2
www.tranzitdisplay.cz 
e: info@tranzitdisplay.cz
www.tranzit.org

hlavní partner ERSTE Foundation
podpora Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, MČ Praha 2
mediální partner A2 kulturní čtrnáctideník
 
http://www.sxc.hu/profile/branox


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.