Share |

AFO 47 odhalí možné scénáře konce světa

foto ReDesign

47. ročník Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc (AFO) proběhne v Olomouci 17. – 22. dubna 2012. Tradičním cílem festivalu je prezentovat vědu jako dynamickou, rozmanitou a hravou sféru. AFO se letos bude zabývat poměrně provokativními tématy – zaměří se jak na utopické či dystopické scénáře naší budoucnosti, tak na komplikovaný vztah mezi vědou a náboženstvím. Jako hlavní host se na festivalu objeví světoznámý biolog Steve Jones, britský expert na evoluci a genetiku, který převezme Cenu AFO za přínos popularizaci vědy. Pořadatelem festivalu je tradičně Univerzita Palackého v Olomouci.

Utopie versus Dystopie
V souvislosti s medializovaným „koncem světa“, který signifikuje samotný rok 2012, se jeden z hlavních programových bloků festivalu zaměří na představy o budoucnosti lidstva. AFO nabídne bližší pohled na rozmanité způsoby, jakými si lidé představují svou budoucnost a jaké vize budoucího vývoje zase spatřuje současná věda a technologie. Dojde na optimistické výhledy, které zastupuje např. americký fyzik a futurolog Michio Kaku, stranou ale nezůstanou ani kontroverzní a problematické stránky nezastavitelného technologického vývoje související s umělou inteligencí či transhumanismem. Blok se samozřejmě nevyhne ani možným scénářům konce světa, s nimiž současná věda operuje – ať už mezi ně patří technologické či přírodní katastrofy, srážka s meteoritem a řada dalších.

„Cílem bloku bude podívat se na představy o budoucnosti lidstva optikou vědy, s nadhledem, ale samozřejmě stále se zaujetím. S pomocí filmů a řady hostů pozveme diváky k debatě, zda lze v jádru našich optimistických či pesimistických představ nalézt mnohem větší rizika či naopak naděje, které mohou ve hře o budoucnost sehrát zásadní roli. AFO si nebude vybírat a preferovat mezi utopií a dystopií. Bude mít oči doširoka otevřené a sledovat věčné napětí mezi těmito dvěma póly,“ dodává k bloku ředitel AFO Jakub Korda.

Cenu převezme biolog Steve Jones
„Snažíme se každoročně vybrat hlavního hosta tak, aby šlo o osobnost s přesahem. Ne jen úzce profilovaný vědec, ale zkrátka člověk, který zasahuje do veřejné debaty se schopností reagovat na celou řadu aktuálních společenských témat. Jsme rádi, že Steve Jones přesně takovou personou je,“ tvrdí o hlavním hostovi AFO 47 programová ředitelka festivalu Veronika Klusáková.

Steve Jones, který převezme Cenu AFO za přínos popularizaci vědy, je britský biolog, zaměřující se na evoluci a genetiku. Je emeritním profesorem na University College v Londýně, kde do roku 2010 stál v čele Katedry genetiky, evoluce a environmentalistiky. V roce 2011 byl jmenován prezidentem Asociace pro vzdělávání ve vědě (Association for Science Education), největší oborové organizace ve Velké Británii, jež sdružuje učitele a popularizátory vědy.

Je jedním z nejvýznamnějších popularizátorů vědy, k aktuálním vědeckým tématům se pravidelně vyjadřuje v televizi, rozhlase i tisku. Mimo jiné je podepsán pod šestidílnou televizní sérií o lidské genetice In the Blood, v prestižním britském deníku Daily Telegraph publikuje svůj sloupek nazvaný Pohled z laboratoře (View from the Lab). Je také autorem řady populárně-vědeckých knih, přičemž několik z nich bylo přeloženo i do češtiny – Jazyk genů (1996), Genetika (2003) a Y: Původ mužů (2008).

Jak se věda dívá na náboženství?
Současná věda si klade za cíl odhalit mozkové centrum náboženských prožitků nebo osvětlit evoluční mechanismy vzniku náboženství. Pokud se jí to podaří, bude to znamenat, že náboženství je pouhým produktem evoluce? Povede nás moderní věda k popření všeho božského a nadpřirozeného? Takové otázky vyvolají hned tři populárně-vědecké snímky v rámci bloku zaměřeného na kontroverzní téma - náboženství z pohledu vědy.
Film Stvořil Bůh vesmír? se zabývá otázkou, zda na počátku světa musel skutečně stát nadpřirozený stvořitel, snímek Bůh v mozku nabídne bližší pohled na neuronové pozadí náboženského prožitku a film, jehož názvem je opět otázka – Kdo napsal Bibli? – se zamyslí nad vznikem a posvátností Starého a Nového zákona. Blok plný otázek vybízejících k plodné diskuzi nebude ovšem obsahovat pouze projekce dokumentů. Doplní je také přednáška experimentálního psychologa, britského profesora Bruce M. Hooda, vedoucího Bristol Cognitive Development Centre.

www.afo.cz


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.