view counter
Share |

Umělecký projekt NAD ČAROU má vlastní výstavu v DOXu

Za nedlouho po úspěšném absolvování zkoušky dospělosti čeká většinu studentů nová výzva – přijímací řízení na vysokou školu. A právě to často bývá kritickým životním bodem mnohých z nich. Sny, píle, tvrdá dřina, odříkávání, hodiny strávené nad teorií a u mnohých i čas věnovaný rozvoji praktických dovedností se rozplyne v jedné vteřině poté, co nekompromisní porota vyřkne své NE.
 
I to se stalo Barboře Johansson Pivoňkové v roce 2006. Na rozdíl od mnohých se ale rozhodla nesplynout s davem, nevzdat se svých snů a ukázat, že na to má. Se skupinou dalších neúspěšných mladých výtvarníků vytvořila otevřenou výstavní platformu a prostor pro seberealizaci určený talentovaným a přesto nepřijatým uchazečům o studiu na vysokých uměleckých školách, kteří se ocitli pod pomyslnou přijímací čárou. Výstavy projektu POD ČAROU byly konány po doby šesti let vždy před oficiálními termíny přijímacích řízení, aby daly vyniknout všem druhů talentu v klidném, bez stresovém a nervy nedrásajícím prostředí.
 
Projekt NAD ČAROU navazuje na tuto šestiletou tradici. Rozvíjí ji dál a zároveň se stává jejím protikladem. Reflektuje akademický vývoj původních iniciátorů a zároveň prvních vystavujících projektu POD ČAROU, kteří prošli celým studiem umělecké školy a završili jej dosažením uměleckého akademického titulu. Právě ti totiž přišli do blízkého kontaktu se systémem školství v oblasti umění, stali se součástí jeho politiky, a zároveň získali zkušenost s přechodem ze školního do prostředí profesionálního.
 
Projekt NAD ČAROU má za cíl reflektovat stávající situaci a vzbudit diskuzi na téma významu sekundárního a terciálního vzdělávání v umění, jeho dopady a váhu v životě umělce. Součástí projektu NAD ČAROU je výstava Jednosměrná zpátky, která bude umělce prezentovat na základě výběru kurátora a odehraje se v Centru současného umění DOX. Tím se stává protikladem již zmiňovaných výstav POD ČAROU, které byly organizovány bez podpory jakékoli instituce, odehrávaly se pouze v alternativních prostorech a selekce umělců nebyla zasažena vlivem kurátora.
 
Nedílnou a podstatnou součástí projektu NAD ČAROU je publikace ,,Umělec, vila a bazén“, ve které se k problematice vysokého uměleckého vzdělávání a současného umění vyjádřilo ve formě esejí, úvah a rozhovorů nad padesát významných osobností české umělecké scény (např. Krištof Kintera, Roman Týc, Robert Vano, Kateřina Šedá). Kniha je originálním způsobem rozdělena na dvě části. Při jejím zakoupení na vernisáži obdržíte pouze první, obsahující reflexi umělců a po výstavě vám bude poštou zaslána druhá, katalogová část. Jak tyto dva kusy spojíte? Jednoduše! Připnete je k sobě zipem.
 
Pokud Vás myšlenka projektu NAD ČAROU nadchla, neváhejte a přijďte se podívat na její vernisáž, která se uskuteční již 10. 4. 2014 od 19:00 v Centru současného umění DOX. Budete mít možnost nejenom zakoupit si již avizovanou publikaci „Umělec, vila a bazén“, ale také být prvním, kdo se pokusí přijít na kloub nezmíněné hádance. Vystavující umělci měli totiž za úkol, dle předem daných pravidel, vybrat čtyři díla, které spadají do čtyř kategorií - dílo z období před přijetím na VŠ, dílo, které se během studia setkalo s kladným hodnocením, dílo, které se naopak setkalo s negativním hodnocením nebo nepochopeníma dílo, které by umělec předložil k přijímacím zkouškám, kdyby se na VŠ hlásil nyní. Bude tedy pouze jenom na Vás vyzkoušet si roli porotce a odhadnout do jakého ze zmíněných období dílo zapadá.
 
Nebyla by to ledajaká vernisáž, aby po ní nenásledovala afterparty. Ta se uskuteční od 21:00 v klubu NEONE, kde se můžete těšit na bohatý program od  DJ´s AID KID, ZEFID, ENDLESS ILLUSION, FM a BLOK_4.
 
Více info zde.

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.