view counter
Share |

Jak by dětské kresby vypadaly v podobě realistických maleb?

Dave Devries měl lehce geniální nápad.
Zamyslel se, jak by dětské kresbičky vypadaly v podobě realistických maleb. Nelenil, s pomocí projektoru je promítla na plátna -  a maloval a maloval.
Výsledek nazval The Monster Engine a vydal ho i knižně. Více příkladů, než ukazuje naše video, plus spoustu informací, najdete na jeho webu.
http://www.themonsterengine.com/about

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.