Share |

Zavřeli Roxy!

EOST v Roxy / foto Lukáš Kadeřábek

Klub Roxy musí okamžitě ukončit svůj provoz. Rozhodl o tom stavební úřad první městské části, který spolu s hasiči a Hygienickou stanicí hlavního města Prahy provedl v klubu kontrolu. Společně zjistili závažné nedostatky ohrožující bezpečnost návštěvníků provozovny.

AKTUALIZOVÁNO: Nové informace o cause najdete na http://www.protisedi.cz/article/uzavreni-roxy-nejen-roxy

„Vybavení provozovny závažným způsobem porušuje požárně-bezpečnostní předpisy, je hygienicky nevyhovující a navíc byly v uvedených prostorech provedeny stavební úpravy, jež jsou v zásadním rozporu s kolaudačním rozhodnutím,“ vysvětlila mluvčí Městské části Praha 1 Veronika Blažková a dodala, že si stavební úřad, hygienici i hasiči vyžádali kompletní stavební dokumentaci. 

 

 

Na nedostatky v Roxy upozornily opakované stížnosti občanů z okolí klubu. „Stavební úřad vyzval provozovatele, aby uvedl vše do stavu, který bude odpovídat předpisům vztahujícím se na tento druh podnikání. Bude také muset požádat o nové stavební povolení,“ doplnila Veronika Blažková.

 

Co si o tom myslíte? Chodíváte do Roxy? Líbí se vám tam? Pište nám na protisedi@protisedi.cz!

 

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.