Share |

Zaggabirozzi je multimediální román o ďáblovi

"Zaggabirozzi je nositel ďábla, vyslaný Stvořitelem mezi lidi za trest. S jeho přerody a mocnou přítomností je spojeno téměř vše od úspěšné revoluce bolševiků v Rusku přes evropské války i sovětskou přítomnost v zemích českých a dále do budoucnosti. Vrstevnatý román o prolínání živého a neživého světa v dobru i zlu. Zajímavě pojatá historická fantasy pro milovníky dějin, akce, neobvyklých interpretací a uchvacujícího sugestivního čtení. E-kniha s multimediálními prvky od autora s darem mistrovského vyprávění a komplexním vhledem do dějin 20. století."
Margarita Troševa, PhD, agentura Mám talent
 
První díl trilogie ZAGGABIROZZI s názvem Země Antikrista. Děj celé trilogie lze stručně popsat jako příběh o boji sil dobra a zla situovaný do let 1917-1986 s přesahem do budoucnosti a pojednává o Zaggabirozzim - nechtěném nositeli Ďábla, který v lidském světě vystupuje pod jménem Kiril a odehrává se v prostředí za bývalou Železnou oponou na území tzv. sovětského bloku. Cílem autora je vytvořit výpověď jedné generace prostřednictvím smyšlené postavy - punkera s přezdívkou Smart. Děj románu má několik vrstev – osudy jednotlivých lidských hrdinů se prolínají se střihy do věčné paměti Zaggabirozziho (kapitoly Zaggabirozzi 1 - 14) a dalších nadpřirozených postav. První díl končí událostmi dne 16. října roku 1978. Hlavní událostí prvního dílu je narození Kirilova syna Emana. Jeho osudy, stejně jako osudy dalších osob z prvního dílu trilogie, pokračuje příběh až do konečného střetu v roce 1986.
Co je to multimediální román? Může být hluk a lomoz či filmový záznam součástí románu? Jedná se o výrazový prostředek, nebo jen kulisu? Internet významně ovlivnil naše možnosti mediálního vyjádření i šíření informací. Lze toto konstatování aplikovat i na literaturu? Stačí si ještě psané slovo svými dosavadními prostředky? Nebo zaostává za překotným vývojem ostatních kategorií umění a médií? Literární prvotina autora s ambicí zodpovědět vám tyto otázky je k dispozici na:
 
www.databook.cz/data/6/f/1476267834.zaggabirozzi-ukazka.pdf
www.databook.cz/marak-hynek
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.