Share |

Za ohradou snů: Motorové opojení Kamila Lhotáka

foto: Nakladatelství Paseka

Ztracený a nalezený Lhoták. Objevilo se staronové dílo slavného malíře
 
Málokterá kniha má za sebou takový příběh jako titul Za ohradou snů: Motorové opojení Kamila Lhotáka. Autor Jan Králík se s Lhotákem scházel od 70. let a zaznamenával jeho vzpomínky, rukopis budoucí knihy ale na třicet let ztratil. Našel ho až před pár lety. Aby nálezů nebylo málo, krátce před vydáním knihy se navíc objevil Lhotákův studentský časopis, který sám Lhoták považoval až do své smrti za ztracený. Přetištěný časopis je – jakkoli neplánovaně - jedním z klenotů knihy, která nám zpětně odhaluje vnitřní svět malíře, jenž zemřel 22. října 1990.
 
Je-li smyslem vydávání knížek objevování neznámého, pak je Králíkův Lhoták tak trochu zázrakem,“ říká šéfredaktor Paseky Jakub Sedláček. „Nejen proto, že zevrubně vypráví o malířových motoristických snech a inspiračních zdrojích a že slavného výtvarníka představuje v naprosto novém světle. Je to také knížka o tom, jakou roli hrají v životě náhody a štěstí. Autor rukopis knihy ztratil při stěhování a nakonec zase našel. Ještě větším překvapením je, že se mu podařilo objevit vzácný časopis, který mladý Lhoták kreslil, psal a v jednom výtisku "vydával" na gymnáziu.“
 
Na časopis, který jako třináctiletý tvořil se spolužáky, vzpomíná Lhoták v titulní kapitole Za ohradou snů: „My jsme dokonce s Tondou Skružným založili jako terciáni vlastní časopis, který se věnoval výhradně starákům. Vždyť my vydávali snad první veteránský časopis na světě! Jmenoval se Auto-moto zpravodaj a vycházel v jediném výtisku. (...) Po letech jsem se pokoušel ten časopis znovu získat. Jenomže znáte to, pozdě bycha honit. Tonda říkal, že náš Auto-moto zpravodaj vyhodil. Panečku, to je škoda. (...) Ten časopis bych si moc přál znovu prolistovat.
 
Lhoták si v něm už bohužel nezalistuje, zemřel 22. října 1990. Avšak čtenáři tu šanci mají. Krátce před odevzdáním finálního rukopisu knihy se zázračně objevil konvolut Auto-moto zpravodajů v aukci, kde ho opět zázračně nikdo nekoupil. Později jej získal autor Jan Králík. V posledních číslech je odhaleno i tajemství nuselské ohrady, která se stala Lhotákovou celoživotní inspirací.
 
Fascinující je, jak Lhoták už v raném věku dokázal ve svých kresbách naprosto přesně vystihnout podobu motocyklů a automobilů a jejich detaily. Jeho slavná plátna, překypující nostalgickou a snovou atmosférou, tak měla pevný základ v bravurním zvládnutí výtvarných postupů a fenomenální znalosti techniky,“ dodává šéfredaktor Sedláček.
 
Kniha nadchla i Lhotákova syna Kamila, který Králíkovi pomáhal s identifikací některých kreseb a detailů. Sám v knize vystupuje v rámci bohatého obrazového materiálu – třeba na fotografii z roku 1941, kde ho otec drží v náručí. Knihu zdobí i další snímky, dobové reklamy nebo neznámé kresby jako nákres motorových kolečkových bruslí. Nepřeberné množství materiálů z archivů upravil a vyčistil hudebník, rapper, grafický designer a kurátor Martin Hůla vystupující pod pseudonymem Bonus.
 
Za ohradou snů: Motorové opojení Kamila Lhotáka
Jan Králík
Paseka, Pražská scéna
160 stran, pevná vazba, 390 korun
 
Jan Králík (1954) působí jako novinář a publicista. Je autorem více než třiceti knih a publikací, v nichž se věnuje převážně historii motorismu. Pravidelně publikuje v měsíčníku Motor Journal. V edici Zmizelá Praha vydal knihy Automobilové a motocyklové závody (Paseka 2012) a Automobily a motocykly (Paseka 2012).
 
Kamil Lhoták (1912–1990), malíř a grafik, člen Skupiny 42. V roce 1954 se seznámil se spisovatelem Adolfem Branaldem a nakreslil ilustrace pro jeho román Dědeček automobil; podílel se též na filmové adaptaci tohoto díla. Ve stejné době vydal vlastní bohatě ilustrovanou knihu Kolo – motocykl – automobil.
 
Kamilu Lhotákovi bylo pět let, když poprvé spatřil u nádraží v Lánech automobil. Psal se rok 1917 a o osudu malého Kamila bylo rozhodnuto. Budoucí slavný malíř se do strojů na dvou a čtyřech kolech tak zamiloval, že své vášni zůstal věrný po celý život. Automobilům, motocyklům a bicyklům věnoval stovky obrazů a technicky precizních ilustrací, sám však byl také zdatným jezdcem a zapáleným sběratelem, vlastníkem řady legendárních značek. Knihu Lhotákových vzpomínek připravil Jan Králík a doplnil ji rozsáhlým obrazovým materiálem – raritním časopisem, který Lhoták psal a kreslil na gymnáziu, neznámými kresbami, fotografiemi, dobovými reklamami.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.