Share |

Wing Tsun: Umění boje i osobního rozvoje

foto archiv LH

Bojová umění jsou fascinující obor lidské činnosti. Rádi zjišťujeme, co všechno obsahují a jak vedou člověka i po psychické stránce. Tentokrát se bavíme s trenérem Lukášem Holubem o jednom z nejefektivnějších sebeobranných systémů na světě - WingTsun.
 
Kdy jste se poprvé setkal s WingTsun a jaké byly vaše první dojmy? 
To si pamatuji dodnes. Poprvé jsem se s WingTsun potkal v říjnu 1995. To jsem poprvé navštívil trénink jako nový zájemce. Od té doby se mu věnuji. Dnes je to tedy již 21 let. Zcela mě okouzlil. WingTsun je na pohled krásné a ladné bojové umění. Ale současně praktické, funkční, rychlé a v případě potřeby velmi agresivní. Kombinace všech těchto vlastností mi vyhovuje. Krása, dokonalost a současně velmi pragmatický a inteligentní přístup k boji je to, co od bojového umění očekávám.
 
Změnil se váš pohled na věc během let?
Nezměnil. Spíš jsem se ve svém přesvědčení o WingTsun časem jen více utvrdil. Změnilo se však mé myšlení a přístup k němu. Když se někdo začne bojovému umění věnovat, má k tomu každý své důvody a své motivace. U mne z počátku hrála větší roli možnost naučit se bránit pro případ potřeby. Dnes je již tato motivace v pozadí, protože potřebu ubránit se jsem již uspokojil. Dnes vnímám WingTsun spíše jako čisté umění. Umění boje, pohybu, pozornosti a mnoha dalších dovedností. Je to pro mne cesta sebezdokonalování a osobního rozvoje.     
 
Bojová umění mívají různé stupně - je tomu tak i u WT?
Jako snad ve všech bojových uměních, tak i ve WingTsun máme jednotlivé stupně. Stupně, po kterých se student postupně posouvá v návaznosti na své dovednosti a znalosti. Každý stupeň je zakončen zkouškou a pak se postupuje dále. Stupně u nás rozdělujeme do čtyř kategorií. Jedná se o stupně žákovské, vyšší, mistrovské a velmistrovské.
 
Jak dlouho WT existuje a změnilo se hodně od dob vzniku? Jsou v něm nějaké modernizace, trendy?
WingTsun je tradiční bojové umění, které vzniklo v Číně asi před 300 roky. V mnohém se však od ostatních odlišuje. Jednou z věcí je jeho neustálý vývoj. WingTsun se neustále posouvá a vylepšuje. Základní myšlenky a techniky však zůstávají stejné- WingTsun je stále WingTsun. Mění se však dvě věci:
 
První z nich je didaktika. Neustále se posouvá kupředu a jsem přesvědčen, že je to dobře. Myslím, že není důvod z hlediska pouhého tradicionalismu odmítat nové výukové metody, které nám umožní se stejnou věc naučit za kratší dobu. Platí to podle mě v jakémkoliv oboru a je to dáno dobou, ve které žijeme. Čas se pro nás stává stále hodnotnější a hodnotnější veličinou.
 
Druhá je pak neustálá adaptace WingTsun na měnící se způsoby boje a reálného ohrožení kolem nás. Má-li být bojové umění pokládáno za funkční, musí se tímto směrem neustále vyvíjet. Nelze se před vnějším světem uzavřít a ignorovat změny, kterými pouliční boj prochází.
   
 
Prý se dříve jednalo o tajnou nauku, jak a kdy se odtajnila?
Zaleží na tom, co označujeme jako tajné. WingTsun byl známý a věhlasný již od jeho zrodu. A jeho historií se táhnou příběhy slavných vítězství a slavných mistrů. Kdykoliv se někdo utkal s WingTsun bojovníkem, byl tento styl k vidění a mluvilo se o něm. Takže z tohoto pohledu tajný nebyl. 
Ovšem jeho předávání a výuka byla předávána jen ve vybraném kruhu studentů a rodinných příslušníků. Až později, asi v 60 letech minulého století, se WingTsun stal přístupným široké veřejnosti, díky Ip Manovi.  

 
-
Video ukázky WT:
https://www.youtube.com/watch?v=nlDFdFWJc3M

https://www.youtube.com/watch?v=rCX60zGury4

https://www.youtube.com/watch?v=6STx6wrzIvk

 
2. díl rozhovoru očekávejte za týden!
 
 
 
 
 
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.