Share |

VýstavoTip: SEXY v Pragovce

foto: pořadatel akce

Výstava SEXY představí několikaleté autorské nákupy uměleckých děl na Bleším Trhu v Kolbenově ulici, zaměřené na tématiku sexuality, nahoty, erotiky - obsahující malířská, sochařská, grafická, fotografická a designérská díla. Na pomezí tohoto tématu jsou do koncepce zařazeny přírodniny - samorosty, horniny, nalezené, nebo zakoupené. /FB EVENT/

Paralelní a zároveň svým způsobem dominující jsou do výstavy zařazena díla současných umělců, tvořících v ateliérech Pragovky, kteří se ve svém díle originálním způsobem dotýkají tématu sexuality. Společným pojítkem je atmosféra místa – genius loci okolí Vysočan - Kolbenovy ulice, ve které se po několik let nacházel proslulý bleší trh, a zároveň o pár set metrů dál sídlí umělecké ateliéry Pragovky.

Mottem výstavy je slavný obraz Gustava Courbeta s názvem Původ světa, s motivem nahého ženského těla a akcentem na její klín. Rozmezí mezi metaforickým názvem a zobrazením realistické nahoty je v dějinách umění obvyklé. Toto rozmezí a Courbetův obraz Původ světa je zároveň inspirací projektu ARTSEXSHOP, který výstavu realizuje jako svou úvodní.

ARTSEXSHOP je projekt autorské spolupráce zaměřené na dokumentaci, sbírání, prezentování a reflexi uměleckých artefaktů, které jsou sexy, jinými slovy zahrnují pojmy jako erotika, nahota, lidské tělo, vzrušení, sex. Pojem SHOP je tady míněn jako princip výměny informací ve smyslu nekomerčního vizuálního „podnikání“. 

Vztahy mezi lidmi jakékoli sexuální orientace jsou doprovázeny mimo jiné sexuálním chováním, které se dotýká běžného života, stejně jako tvůrčích aktivit. Odráží se to výmluvně v dílech umělců všech dob, ať už používají jakákoliv média, nebo zastupují volné, nebo užité umění.

Kurátoři výstavy:
Vladimír Merta a Michaela Munzarová
Výstava potrvá od 9.12. do 21.12.2016

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.