Share |

VýstavoTip: Martin Krajc, Libido

foto: Alžběta_Jungrová

Martin Krajc připravil svou novou samostatnou výstavu Libido, přímo pro prostory výstavní síně Mánes. Diváci uvidí rozsáhlý soubor jeho posledních obrazů velkých formátů, na nichž pracoval během letošního roku v ateliéru industriálního prostoru vysočanské Pragovky, doplněný o jednu figurální plastiku. Krajc se představí ve všech svých malířských přístupech, přecházejících mezi bezprostřední dravou, spontánní malbou a zvrstveným, meditativním rukopisem.
 
Ve výstavní síni Mánes je od 1. Listopadu 2016 otevřena výstava posledních prací Martina Krajce, pojmenovaná Libido. Během letošního roku vytvořil soubor obrazů, kreseb a jeden objekt, zamýšlených přímo pro interiér své modernistické stavby. Diváka upoutají rozměrné figurální obrazy (dva největší – Libido a Predátor jsou na formátu 380 x 440 cm), vyznačující se soustředěným výrazem, uvolněnou barevností a lehkostí provedení. Uvádějí do mnohovrstevnatých dějů, přinášejících Krajcovy nosné námětové okruhy, vycházející z jeho dlouhodobého obdivu španělské kultury, pomíjivého světa modelek a proměňujících se životních úseků. Inspiraci nacházel nejen v obou filmových provedení Lolity,  ale i ve světě zvířat. Vedle býka a orla se objevuje i chrt, jehož barevné pojetí je doslovnou citací z díla současného francouzského umělce Pierra Hugha. Návštěvníka výstavy prostoupí silná energie, zasáhne jej radost z vlastní malby, jež se ocitá se na hranici technického mistrovství, i osloví odstíny melancholie. Výstava je rozdělena volně na dvě části. Zatímco v hlavním sále jsou pouze velké obrazy, postranní, který je zešeřený, ovládá plastika Radiant girl, která je obklopená kresbami, jejichž pozadí vzniklo technikou dekalku.
 
Martin Krajc
Libido
Výstavní síň Mánes
Výstava potrvá do 17. 11. 2016
Kurátor: Karel Srp
Otevřeno denně od 11 do 20 hodin


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.