Share |

VýstavoTip: ´33 - ´29 - ´36 v galerii UM

foto: pořadatel akce

Galerie UM tentokrát představuje mezinárodní výstavu ´33 - ´29 - ´36, kterou připravila skotská umělkyně působící v Bruselu, Lucy McKenzie. Její výstavní projekt kombinuje muzejní historickou výstavu s pracemi současných umělkyň a designérek a sleduje postavení ženy nejen v kontextu životního stylu, módy a užitého umění.
 
Tematický rámec výstavy zachycuje konflikt mezi antikvitou a modernitou projevující se mimo jiné i v současném rozlišování femininity a feminismu. Zabývá se zde i mylnými představami o emancipaci. Časový vývoj této problematiky Lucy McKenzie demonstruje na příkladu prací tří výrazných představitelek módního návrhářství a uměleckého řemesla meziválečného období – Boženy Rothmayerové-Hornekové, Kató Lukáts a Madeleine Vionnet – a realizacích současných umělkyň a designérek – Ateliéru E.B, Tauby Auerbach, Katji Mater, Becy Lipscombe, Eileen Quinlan a svých vlastních.
 
Hlavním inspiračním zdrojem se jí stal avantgardní knižní a výstavní projekt, na kterém spolupracovala Božena Rothmayerová-Horneková, Civilisovaná žena z roku 1929. Lucy McKenzie, v tomto projektu odhaluje konfliktní uskutečňování ženské emancipace v rámci modernismu a poukazuje na protichůdnost funkcionalistického životního stylu a ženství, společenských ideálů a konzumní reality. Expozici doplňuje tvorba francouzské módní návrhářky Madeleine Vionnet, která se naopak obrací k ženství a nadčasovým ideálům dynamické symetrie a proporcím starověkého Řecka a Říma. Další z představitelek modernismu Kató Lukáts rozvinula svůj vlastní styl, který zkoumal avantgardní možnosti skryté v konzumní kultuře. V meziválečném období pracovala jako ilustrátorka a návrhářka v oblasti reklamy a obalového designu.
 
Tyto tři návrhářky společně formulují komplexní řadu z dnešního pohledu zajímavých otázek zahrnujících vztah feminismu a ženskosti, antikvity a ultra-modernity, radikalismus ukrývající v sobě stereotypní soudy velkého příběhu mužské dominance a zavádějící obraz emancipačního hnutí, využívající módu a umělecké řemeslo jako dvojitého agenta působícího mezi protilehlými stranami.
Lucy McKenzie tím, že přizvala do výstavy další současné umělkyně a návrhářky pracující s geometrií a abstrakcí, zkoumá, jak se výše nastíněná problematika a její minulost projevují v jejich uměleckém uvažování a vnímání ženské identity a vztahu k současnému diskurzu. Výstava také sleduje, jak je dědictví rozporuplného poselství Civilisované ženy použitelné i na naši dobu – stále žijeme a pracujeme v kultuře, v níž jsou představy o ženskosti instrumentalizovány jako ovládající síly ženské identity. Svět módy a spotřebitelská kultura se tak stávají hlavním polem feministické agentury.
 
Kurátorka výstavy: Lucy McKenzie
Vystavující umělkyně a designérky: Atelier E.B, Tauba Auerbach, Katja Mater, Lucy McKenzie, Beca Lipscombe, Eileen Quinlan
Historické práce: Božena Rothmayerová-Horneková & Civilisovaná žena, Kató Lukáts, Madeleine Vionnet 
Odborná spolupráce: Jana Baierová, Martina Chadimová, Edit Darabos, Jan Kolský, Ágnes Naszlady, Dóra Reichart, Markéta Vinglerová
Architektonické zpracování výstavy: Lucy McKenzie
Instalace výstavy: Jan Boháč, Pavla Dundálková, Josef Frühauf, Lenka Glisníková, Tereza Kanyzová, Jan Kolský, Jan Paleček
Grafický design: H I T, Berlin
Fotografie: Martin Polák
Speciální svícení pro fotografie: Jiří Šmirk
Osvětlení: ETNA iGuzzini
Produkce: Are | are-events.org
Výstava je pořádána Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze a Are | are-events.org ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem (Iparművészeti Múzeum) v Budapešti a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

Historické práce jsou zapůjčeny z Moravské galerie v Brně, Moravské zemské knihovny v Brně, Uměleckoprůmyslového musea (Iparművészeti Múzeum) v Budapešti, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a soukromých sbírek.
Finanční podpora: Creative Scotland, Francouzský institut v Praze, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Státní fond kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Velvyslanectví Nizozemského království, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Zastoupení vlámské vlády v ČR.

Poděkování: Mili Vávrová – Galerie Art Deco, Petra Czumalová, České centrum Brusel, Konstantina Hlaváčková, ETNA iGuzzini, Helena Jarošová, Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, Marta Sylvestrová, The Emblem Hotel

Výstava potrvá do: 25. 2. 2017
Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Otevřeno: pondělí až sobota 10–18 hodin
vstup zdarma


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.