Share |

Výstava: Jaroslav Valečka - Sudety

foto: pořadatel akce

Jaroslav Valečka (1972), absolvent ateliéru Jiřího Sopka z pražské Akademie výtvarných umění, člen mezinárodního hnutí stuckistů, patří mezi umělce střední generace vyznávající tradiční výtvarná média – malbu a kresbu. Už od počátku své profesní dráhy se profiloval jako autor tendující k výrazovému symbolismu a klasické formě. V rámci těchto kategorií dodnes sleduje dva hlavní námětové proudy, a to krajinu a figurální motivy.

Současná výstava nazvaná SUDETY nabízí soubor prací, které vycházejí z danýchkategorií. Autor na ní shromáždil především malby sudetské pohorské krajiny zabírané v široké perspektivě (Bílé molo, Lávka, Myši – vše olej na plátně, 2013), která v sobě skrývá jakousi osudovost, a malby míst, které dodnes rezonují podivnou syrovostí místa, které ztratilo své původní obyvatele a tak i paměť (Nádraží, Strážná věž, Hlučná samota – vše olej na plátně, 2013).

Jsou to krajiny Valečkova dětství, severních Čech a okolí malé vísky Líska, odkud autor čerpá svou základní inspiraci. Z jeho tvorby tak lze odvodit, že problematika Sudet vůbec nepatří minulosti, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale že je to stále živé a citlivé téma iritující Jaroslava Valečku i mnohé další autory (viz. paralelně probíhající výstava Hraniční syndrom zahájená 8. října v trutnovské galerii UFFO).

Ve své tvorbě Valečka také dokládá vliv krajiny a historie místa na obyvatele, kteří dnes v Sudetech žijí. Tematizuje podivné lidské charaktery zasazené většinou do osamělých portrétů, které reflektují absenci zájmu o komunitní život. Pakliže zobrazuje skupiny lidí, je to vždy spojeno s nějakou dramatickou situací a přítomností krve (zabíjačky prasat, pozabíjené slepice, krvavé stopy v lese, hořící smrtka).

Řadu námětů autor vytěžil z vlastní zkušenosti s obyvateli Sudet – mezi taková díla patří olejomalba Skleněná rakev, která reflektuje hry vesnických dětí v místní márnici, při kterých jedno z nich došlo k úrazu a přes noc málem umrzlo. Podobným dokladem je také malba Mrtvá Němka, v níž zpracovává vlastní vzpomínku na asanaci starého německého hřbitova, na němž odhalili několik hrobů s mumifikovanými lidskými ostatky, mezi nimiž byla ve svatebním šatu pohřbená mladá německá dívka.

Jaroslav Valečka je dnes pokládán za jednoho z nejtypičtějších představitelů své generace, je pravidelně vystavován a sběratelsky vyhledáván a svým výrazem i jasnou tematickou základnou se přidružil k respektovaným a etablovaným současným autorům.

Jeho výstava „Sudety“ probíhá právě teď v Galerii Vltavín až do 15. listopadu, kde autor obrazů prezentuje svou práci na sudetské téma pocházející z let 2012 – 2013. Vernisáž je v úterý 22.10. od 18 hodin v Galerii Vltavín na adrese Masarykovo nábřeží 36, Praha 1.
 
FB EVENT ZDE.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.