Share |

Výroční inscenace ’68 rozehrává imaginaci dvou-generačního střetu

foto: pořadatel akce

HaDivadlo jako třetí hlavní premiéru sezonního cyklu Věčný návrat – Krize budoucnosti uvede již 1. máje kolektivní inscenaci s názvem ’68. Inscenace v dynamickém kontrastu (sebe)reflektuje výročí 50 let oddění roku 1968 – jako střet dvou generací (otců a synů), politických směrů (západní a východní zkušenost) i jako setkání fenoménu osobní paměti s citovanou, převzatou „pravdou“ o minulosti, o módách mládí, strnulosti   „stáří“    a    hledání    společné    cesty,    jak    pokračovat   v „budoucnosti, která jižnebude“.
 
Autorský scénář se inspiruje především filmovými, literárním i divadelními díly vrcholu zkoumaného období 60. let a cituje mj. z dvou navzájem protichůdných filmů Číňanka (1967) Jeana-Luca Godarda a Ukradené polibky (1968) Françoise Truffauta. Výsledná kompozice je nicméně dílem živé tvůrčí souhry hereckého kolektivu, zahrnujícího „rozdělenou“ mladou i starou část souboru.

Kontra-kultura! Teď!
Jako režisér se projektem ’68 na svou někdejší domovskou scénu vrací avantgardista hadivadelní minulosti J. A. Pitínský. Po setkání s jiným klíčovým uměleckým šéfem své historie, Jiřím Pokorným (lednová premiéra Pověření), tak HaDivadlo v sezonním bloku plném „věčných návratů“ přivítalo zpět postavu, pod jejíž autoritou zde v 90. letech vznikly nejradikálnější a nejsvobodnější především autorské kusy. Nad tvorbou formálně „procesem otevřené“ inscenace ’68 se Pitínský setkal se svým mladým „následovníkem“ Matějem Nytrou, současným dramaturgem HaDivadla, a k projektu byl také přizván architekt a muzikant Milan Nytra, jeho otec (s Pitínským scénograficky spolupracoval např. na Mein Švejk  v Divadle  Husa  na  provázku  či  Trójankách  v Městském  divadle  Zlín)  a v úvodní fázi též vystudovaný scénograf Hynek Petrželka, syn Pitínského.

Světová revoluce ’68
Ve spojitosti s projektem HaDivadlo připravuje v květnově nabitém „výročním“ měsíci (hostování na Divadelní Floře Olomouc, spolupráce s festivalem Divadelní svět Brno) také další z cyklu Diskuzí A2, která bude mít za cíl se k odkazu, událostem a dnešní interpretaci dění světově bouřlivého roku 1968 vymezit společně s přizvanými hosty. Diskuze je připravena na 15. května, ve dnech vrcholících připomínek na pařížský studentský aktivismus završený obsazením univerzity v Sorbonně. 

 
’68
Ať žije kontra-kultura! Teď!
Režie: J. A. Pitínský Dramaturgie: Matěj Nytra Scéna: Milan Nytra Kostýmy: Anna Chrtková
 
Obsazení
Jiří Svoboda, Zbyšek Humpolec, Mark Kristián Hochman j. h., Táňa Malíková, Magdalena Straková j. h., Jan Lepšík, Cyril Drozda, Miloš Maršálek, Simona Peková, Marie Ludvíková, Kamila Valůšková, Miroslav Ukul Kumhala adalší
 

Premiéra 1. máje 2018
První repríza 3. máje 2018


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.