Share |

Vyhrajte Nabokova

Skutečný život Sebastiana Knighta, první Nabokovovu prózu psanou v angličtině, vydalo americké nakladatelství New Directions roku 1941. Nyní vychází poprvé česky, a to v překladu Pavla Dominika. Kniha je patnáctým svazkem souborné edice Nabokovova díla, kterou uvádí Nakladatelství Paseka. 
My pro vás máme tři výtisky této slavné prózy. Odpovězte rychle a správně na naši soutěžní otázku a mohou být vaše!
 

  • Soutěžní otázka: Kolik let od Nabokovova narození uplyne letos 22. dubna?

 
 
Pište na souteze@protisedi.cz s předmětem Soutěž  Nabokov, uveďte adresu pro zaslání výhry; soutěž končí 16.4. 2018 v 15:15 hodin, vyhrávají první 3 správné odpovědi.

Zasláním e-mailu potvrzujete následující:
Uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 SB., o ochraně osobních údajů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů") souhlas se zpracováním mou osobou zde poskytnutých osobních údajů firmě PROTIŠEDI s.r.o. jakožto správci, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího zpracování dat ukládáním na nosiče informací a vyhodnocováním souboru údajů na dobu 10 let od udělení souhlasu. Souhlasím se zasíláním e-mailového zpravodaje Protišedi. Beru na vědomí, že mám právo přístupu k osobním údajům a další práva v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

Soutěž byla zařazena do největšího českého katalogu soutěží o ceny České-soutěže.cz.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.