Share |

Výběrové řízení na rezidenční pobyty pro umělce

ilustrační foto Adam Fuchs

 

V rámci výměnného programu „Rezidence Praha 2012, vyhlašuje Centrum pro současné umění FUTURAvýběrové řízení na tříměsíční rezidenční pobyty pro mladé a začínající vizuální umělce v uměleckých organizacích Visegrádského regionu.

 

/ As part of the Prague Residency 2012 framework, the Center for Contemporary Art FUTURA is pleased to announce an open call for three month residency stays for young and emerging visual artists, in organizations of the Visegrad region.

 

 

1.Varšava / Warsaw (Poland) – Zámek Ujazdowski  www.csw.art.pl

2.Budapešť / Budapest (Hungary) – Studio For Young Artists http://studio.c3.hu/studio_english/general/spaces.html

3.Bratislava  (Slovakia) -  Space    www.priestor.crazycurators.org

 

FUTURA
Holečkova 49
Praha 5  - Smíchov
150 00 CZ
tel.: +420 251 511 804
mail: info@futuraproject.cz, web: www.futuraproject.cz

otevřeno / open: st-ne 11-18 / wed-sun 11a.m.- 6p.m.

Podmínky / Conditions

 

Rezidence jsou určeny českým umělcům, nebo umělcům, kteří dlouhodobě působí na české výtvarné scéně / All residencies are geared for artist of Czech origin, or artists based in the Czech Republic.

 

Aplikanti musí být profesionální umělci nebo studenti uměleckých vysokých škol pracující s formou visuálního umění / Applicants must be professional artists or university students who operate in the field of visual art.

 

 

Dostatečná znalost AJ jazyka nutná / Sufficient knowledge of English language is vital.

 

Zájemci mají možnost se přihlásit pouze na jednu ze tří nabízených rezidencí. / Applicants may apply to one residency only.

 

 

Odborná komise složená ze zástupců FUTURY vybere v prvním kole pět kandidátů pro každou ze tří destinací. V druhém kole si poté partnerská instituce vybere svého kandidáta, který se kvalifikuje k účasti na rezidenčním pobytu v její organizaci. Rezidenční pobyt však může proběhnout pouze v případě, kdy vybraný umělec uspěje v grantovém řízení u Visegrad Fund (TERMÍN 1.Září 2011). V takovém případě aplikant obdrží stipendium v hodnotě přibližně 2250 Euro, které slouží jako diety a příspěvek na materiál. Ubytování, studio, cesta a servis spojený s rezidencí jsou zajištěny partnerskou organizací. / In the first round five artists will be selected for every destination by a committee of FUTURA deputies. In the second round respective organization select their resident from the shortlist provided. The residency can however only take place if selected artist succeeds in the grant application of the Visegrad Fund (DEADLINE September 1st.2011). In this case artist is granted approximately 2250 Euros, which should cover his per diem and production budget. Accommodation, studio, travel expanses and residency service from respective organizations is also included and covered. 

 

 

 

 

Zájemci o rezidenci/rezidence, prosím posílejte své přihlášky (viz příloha) společně s aktualizovanou verzí svého CV a portfolia v anglickém jazyce na marketa@futuraproject.cz .Přihlášky, které nebudou obsahovat elektronické CV, portfolio v AJ a formulář se jménem a preferencemi nebudou zohledněny. / Applicants for residencies, please send your applications (form attached) accompanied with an updated CV and portfolio in English in a electronic format (up to 10MG) to  HYPERLINK "mailto:marketa@futuraproject.cz" marketa@futuraproject.cz . Applications missing any required attachments, or including a Czech version of artists portfolio, will not be considered.

 

Termín pro podání přihlášky do 20.7.2011 / Deadline for applications July 20.2011

 

 

 

Výsledky výběrového řízení budou známy do poloviny srpna 2011. O účasti na rezidenci budou umělci informováni osobně. Vzhledem k předpokládané výši zájemců budou kontaktováni pouze ti, kteří se dostanou mezi prvních 5 kandidátů a posléze ti, kteří jsou na rezidenci vybráni. Neobdržite-li tedy žádnou zprávu do 28.8.2011, bohužel jste nebyli na rezidenční pobyt pro rok 2012 vybráni. Výsledky budou rovněž zveřejněny na webových stránkách FUTURY/ Results of the open call will be announced by mid August 2011. Selected artists will be informed via email. Due to the expected high number of applicants, we will contact only artists who have been shortlisted for one or more residencies. If you therefore don’t here from us before August 28th 2011, you have sadly not been selected. Results will be also announced on the FUTURA website.

 

S případnými dotazy se obraťte na Markétu Starou, koordinátorku rezidenčního programu / With any questions please contact Markéta Stará, the residency program coordinator:marketa@futuraproject.cz

 

 

 

 

 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.