Share |

Víte, kdo řídí SPAM?

Vladimir518, Sifon a David Vrbík
SPAM Another Brick

SPAM nemusí být jen nevyžádaný email, ale i vyžádaná dávka umění. Dokazují to snahy uměleckého triumvirátu Vladimir518, Sifon a David Vrbík.

"Cílem SPAMu je výzkum uměleckých možností, co se týče audio-vizuálních a dramatických útvarů, pokus o hledání nových médií a nalezení nový formy v umění. Zásadní je pro nás spíše vlastní nadšení než všeobecný sdělení,“ vysvětluje Ondřej Anděra aka Sifon ze skupiny WWW a Vladimir518 jej doplňuje: „SPAM má naprosto současný výrazový slovník a hodí se kamkoli, kde současnost žije. Místo určitě masivně ovlivňuje náš koncert a SPAM je založen na reakci a interakci s okolím.“

26. února se v Sukově síni pražského Rudolfína uskuteční v pořadí již pátý díl SPAMu. A i tentokráte dostane prostor persona Karla Pragera (který se mimochodem na rekonstrukci novorenesanční budovy Rudolfina za minulého režimu podílel). V rámci programu se dočkáte i fragmentů z předchozího projektu Bit a zároveň bude nastoleno nové téma, kterým je Epilepsie.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.