Share |

V pátek bude v Doxu sémiotický workshop

ilustrační foto Jana Kománková

Předáváme info o Sémiotickém workshopu, který proběhne v pátek 23. 9. 2011 od 13:00 - 19:00 hodin v Centru současného umění DOX.  

 

Workshop pořádaný Fakultou humanitních studií v Centru současného umění DOX seznámí se světem marketingu, reklamy, umění i médií prostřednictvím sémiotiky.  Doprovodný program je zdarma. Jedná se tak o unikátní platformu propojující teorii znaku s marketingovou praxí - vystoupí např. Jaroslav Cír z PerfectCrowd nebo Tomáš Hrivňák ze společnosti Idealisti, umění a světem reklamy. 

 

 

Sémiotika je aktuálním a široce uplatnitelným vědeckým oborem, který lze v současné době studovat pouze na dvou vysokých školách v ČR – katedře Elektronické kultury a sémiotiky FHS UK a v rámci mediálních studií a oboru lingvistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Studenti pražské Elektronické kultury a sémiotiky a časopis Konstrukt tak připravují na 23. září 2011 v centru současného umění DOX projekt Sémiotický workshop.

Projekt Sémiotický workshop reaguje na současný nedostatek komunikace mezi jednotlivými akademickými pracovišti zabývajícími se teorií sémiotiky a nízké míry komunikace mezi oblastí teoretické sémiotiky a její přímé aplikace v soukromé sféře, zejména v oblasti reklamy a mediálního trhu. Velice neuspokojivým je také nedostatek povědomí širší veřejnosti o obsahu a možnostech oboru, studia a aplikace sémiotiky.

Projekt Sémiotického workshopu se snaží na tyto základní problémy stavu oboru reagovat a na základě uspořádání jednodenního workshopu učinit první krok v rozvoji komunikace a kritického dialogu nejenom mezi jednotlivými akademickými pracovišti a odborníky, nýbrž i pracovníky ze soukromé sféry aplikace sémiotiky v rámci mediální oblasti. To vše za přizvání a podpory studentů sémiotiky z Prahy i Olomouce, s nimiž je v současné době již navázán čilý kontakt a podpora projektu účastí přislíbena.

Hlavní náplní projektu probíhající v přípravné fázi od května 2011 do zpracování závěrečných zpráv a materiálů do října 2011 je uspořádání jednodenního workshopu tematicky zaměřeného na aplikaci sémiotických vědeckých postupů v oblasti reklamy a médií, umění a uměleckých děl a teoretické sféry. Každá oblast sémiotiky by měla být zastoupena 2 – 3 hosty, kteří představí svůj příspěvek v podobě sémiotické aplikace či sémiotické analýzy daného problému a v rámci moderované panelové diskuze po ukončení každého z bloků bude otevřen prostor pro vzájemnou konfrontaci odborníků a dialog se studenty a zúčastněnou veřejností.

Program:

Společné odpoledne bude rozděleno do tří bloků.

 

Úvodní slovo si připraví předseda Sémiotické skupiny Mgr. Vít Gvoždiak.

 

V prvním bloku vystoupí zástupci mediální a marketingové sféry v zastoupení společnostíPerfectCrowd a Idealisti, kteří představí, jakým způsobem lze využívat postupy sémiotické analýzy zejména v reklamní komunikaci.

Druhý blok věnujeme spojení sémiotiky a umělecké tvorby. Příspěvek týkající se reflexe filmu Zvětšenina a vztahu filmu a fotografie představí Dr. Michaela Fišerová. Téma hudební sémiotiky a jejího významu v recepci hudebního díla představí Dr. Marek Sedláček.

Třetí blok otevře příspěvek Dr. Oty Šoltyse zabývající se purifikační roli mýtu jako sekundární narace v rozboru příkladu medializace činu a osudu bratří Mašinů. Následující mluvčí Mgr. Josef  Šlerka poukáže na význam digital humanities ve vztahu k sémiotice. Program uzavře prof. Jarmila Doubravová s interaktivním testem z oblasti sémiotiky.

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.