Share |

Umělkyně Jaroslava Kadlecová přichází s výstavou The City. V Galerii NoD.

foto: PR

Jaroslava Kadlecová: The City
Kurátor Jiří Machalický
Vernisáž 1. října v 19 hodin v Galerii NoD, Dlouhá 33, Praha 1
Od 2. do 19. října
 
Jaroslava Kadlecová patří k nastupující generaci, právě dokončuje studia v ateliéru Vladimíra Skrepla na pražské Akademii výtvarných umění, odkud vychází řada zajímavých a výrazově různorodých absolventů. Umí pracovat s rozmanitými nalezenými i jinak získanými materiály, s umělými hmotami či průmyslovými prvky. Má bohatou představivost, dokáže z nich utvářet objekty, reliéfy či celé instalace připravené přímo pro dané prostředí. Již několikrát byla pozvána na společné tematické výstavy. Tentokrát dostala příležitost k větší samostatné výstavě, kterou důsledně promýšlela se zřetelem k prostoru Galerie NOD a na které pracovala několik měsíců.

Připravila koncept města, ke kterému ji inspiroval stipendijní pobyt v Anglii. V obrazech a objektech se prolíná rytmus moderní architektury londýnského City s typickými městskými atributy, jako jsou například parkoviště nabitá auty. V tomto smyslu vytvořila několik objektů, souznějících s řadou přísně geometrických obrazů, kterou oživuje zasazení do imaginárního barevného rámu.

Jaroslava Kadlecová navazuje na výtvarný proud, využívající hlavně v padesátých a šedesátých letech nalezené materiály či jejich akumulace, vypovídající tak přesvědčivě o své době. I dnes je však možné, jak je vidět na příkladu mladé autorky, reagovat na okolní svět prostřednictvím technických „struktur a konstrukcí“. Zřejmá je ovšem i návaznost na Skupinu 42 (František Gross, František Hudeček, Jiří Kolář a další), která vycházela z okouzlení městem a technickým pokrokem, z poznání života lidí ve velkých metropolích, kde je každý obklopen nekonečným množstvím lidí a zároveň zůstává sám. Pro Jaroslavu Kadlecovou je charakteristické, že umí svá témata domýšlet s ohledem na celkové řešení, čímž se vřazuje do proudu konceptuálního umění, které pracuje s konkrétním prostředím.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.