Share |

Týden vzdělávání dospělých: Přijďte se učit!

 

Učit se je třeba celý život. Představujeme vám program, který podporuje vzdělávání dospělých.

 

Dům zahraničních služeb ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR a Dánským velvyslanectvím si Vás dovoluje pozvat na

Týden vzdělávání dospělých® „Grundtvig Day 2011 aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě!“

Cílem této akce je motivovat širokou dospělou veřejnost k celoživotnímu učení. Účastníci akce budou moci shlédnout řadu ukázek vzdělávacích aktivit pro dospělé a soutěžit o poukázky na další vzdělávání! Grundtvig Day je zároveň příležitostí seznámit se s příklady dobré praxe mezinárodních projektů realizovaných v oblasti vzdělávání dospělých, které budou oceněny Pečetí kvality Grundtvig. Akce se uskuteční pod záštitou MŠMT a MPSV.

Místo konání: Dům zahraničních služeb, Na Poříčí 4, Praha 1 Termín konání: 8. září 2011, 12:30–18:00 hod.

 
Program pro odbornou veřejnost
(vnitřní prostory Domu zahraničních služeb)*
12:30–13:00 13:00–13:30 13:45–15:00
Úvodní projevy (zástupci Dánského velvyslanectví, MŠMT, DZS, AIVD ČR) Prezentace projektů oceněných Pečetí kvality Grundtvig a předávání ocenění
Panelová diskuze o aktuálních tématech ve vzdělávání dospělých za účasti odborníků z oblasti vzdělávání dospělých *Pro tuto část je nezbytná registrace na www.naep.cz/grundtvig (záložka Grundtvig Day).
 
Program pro širokou veřejnost
(nádvoří Domu zahraničních služeb) 14:00–18:00 Ukázky vzdělávacích aktivit s lektorem,
promítání vzdělávacích filmů, soutěž o poukázky na další vzdělávání a mnohé další.
 
Více informací o celém programu a možnostech, jak se zapojit, přineseme už brzy.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.