Share |

Tuky ve výživě, jejich vliv na zdraví člověka

foto: Vím, co jím a piju, o.p.s.

Iniciativa Vím, co jím a piju, o.p.s. přichází s dalším tématem v rámci své akademie zdravého životního stylu za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.
 
Tentokrát jsme se zaměřili na tuky ve výživě, jejich vliv na zdraví člověka. Díky letošnímu testu 44 roztíratelných a pokrmových tuků víme, že většina výrobků na českém trhu si udržuje vysoký standard. Výrobky, které obsahují částečně ztužené tuky, jsou řídkou výjimkou. Značka Flora dopadla nejlépe, obsahuje méně nasycených a nejvíce omega 3 polynenasycených mastných kyselin a jako jediný výrobek prošel i kritérii programu Vím, co jím a piju v kategorii směsných tuků.
 

Výsledek rozborů složení výrobků na trhu v roce 2016:
Výrobky jsou z různých surovin (kromě másla), proto je nutné dělat rozbory a porovnávat složení výrobků mezi sebou. Srovnávají se stejné kategorie nebo jejich účel použití. Rozborem prošlo celkem 44 výrobků z toho rostlinné roztíratelné tuky v kelímku - 17 produktů, rostlinné roztíratelné tuky ve folii - 9 produktů, směsné tuky v kelímku - 6 produktů, směsné tuky ve fólii - 2 produkty, másla - 3 produkty a pokrmové tuky - 7 produktů. Nejlepší složení měly výrobky značky Flora, které kromě toho, že prošly přísnými kritérii programu Vím co jím a piju (VCJ - Choices product criteria), měly i nejvyšší obsah omega 3 polynenasycených mastných kyselin. Směsné výrobky v kelímku mají lepší výživovou hodnotu než máslo. Roztíratelné tuky ve fólii obchodních řetězců Kaufland a Ahold, jsou bez částečně ztužených tuků, podobně i roztíratelný tuk v kelímku z obchodního řetězce Lidl. V předcházejících rozborech v roce 2014 se v těchto výrobcích ještě trans mastné kyseliny objevovaly. Zástupce pokrmových tuků Ceres - soft má výrazně nižší podíl nasycených MK než ostatní výrobky a neobsahuje částečně ztužené tuky. Analýzy proběhly ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a výsledky byly publikovány v časopise Potravinářská revue.
 

Význam tuků v potravinách:
Tuky mají v lidské výživě významnou pozitivní, někdy i negativní úlohu. Záleží na množství přijatého tuku a jeho složení. Složení mastných kyselin (MK) přijatého tuku hraje významnou roli v prevenci řady onemocnění, především onemocnění srdce a cév. Podle současných znalostí má složení mastných kyselin významnější roli než množství přijatého cholesterolu, a proto je složeni mastných kyselin přijímaných tuků nutné věnovat pozornost. To je důvodem, proč je vhodné v relativně krátkých časových intervalech provádět monitoring složení mastných kyselin tukových výrobků na našem trhu a doporučovat spotřebiteli, které tukové výrobky by si měl vybrat. Jednoznačně nejrizikovější skupinou MK jsou trans-nenasycené mastné kyseliny (TMK), které se uplatňují zejména při vzniku nemocí srdce a cév a diabetu II. typu. V současné době již výrobci přestávají používat částečně ztužené tuky, které byly jejich hlavním zdrojem, a proto obsah TMK v potravinách významně klesl. Druhou skupinou s negativním dopadem na lidské zdraví (onemocnění srdce a cév) jsou nasycené mastné kyseliny a jejich příjem bychom měli také omezovat. Nejnovější Výživová doporučení ve většině zemí kladou na snížení příjmu nasycených mastných kyselin velký důraz. Naopak mastné kyseliny nenasycené, zejména polyenové řady n-3 (omega-3), jsou pro naše zdraví prospěšné.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.