view counter
Share |

Tip na výstavu: ROBERT V. NOVÁK, OPUSTIT TOTO MÍSTO

Vernisáž výstavy:  v úterý 9.1. 2018 od 18:00 hod
Galerie současného umění a architektury – Dům umění města České Budějovice
Výstava trvá: 10. 1. - 11. 2. 2018
Kurátorka výstavy: Silvia L. Čúzyová

Kurátor DU : Michal Škoda
 
Reflexe fascinace:
Robert V. Novák není fotograf, je vizuální mystifikátor, duchovní cestovatel, dobrodruh intelektu, fiktivní astronaut, sběratel tajemství knihoven a vášnivý badatel ve světech za zrcadlem…
Robert fotí, navrhuje, píše, sbírá, mystifikuje, uspořádává, kompletuje svoje sbírky a vykládá je jako nejpovolanější interpretátor. Je striktní, přesný, zaujatý, fascinovaný svojí komplexní a celoživotní intelektuální hrou či vlastně – posláním. Kultivuje svoje fantazie i obavy, fixuje a vizualizuje sběratelské vášně, osobní rituály, bdělé sny, plány a vize, shromažďuje paradoxy a úhly pohledu, medituje…
Robert nazývá své obrazové kompozice literárními, a skutečně, vždy jsou za nimi příběhy, jsou zástupnými obrazovými znaky autobiografických esejí a uměleckých fikcí, zlomků vzpomínek, myšlenek a tvořivých plánů. Jsou to specifické mentální mapy…
 
Robert vybírá svobodně a volně z žité reality, kulturní minulosti i přítomnosti, vizí budoucnosti, vždy to, co ho fascinuje a znepokojuje. Začlení a zamaskuje to do svých site-specific obrazových instalací pro konkrétní prostor, avšak vždy jako další pokračování velkého autorského vyprávění, v hermetických, významově navrstvených fotografiích…
 
Druhé strany bez prvních. Zrcadla, co nezrcadlí. Plochy, které zrcadlí. Fyzické, fiktivní i fantazijní spojnice časoprostorů. Cesty a putování v horizontálním i vertikálním směru. Jejich možnost i nemožnost. Opouštění. Myšlenky na budoucnost. Přechody mezi světy. Intelektuální hra s měřítkem věcí. Obrazovo-myšlenkové dialogy s oblíbenými díly a umělci, ačkoli dávno mrtvými…
 
Fotografie nebo spíš fotografické záznamy autorova vidění, myšlení, vnímání, kombinování a komponování jsou znepokojivě mnohovrstevné, specificky neurčité, fyzicky silně přítomné, ale významově pokračující a překračující zachycené fragmenty dějů, situací, okolností jejich vzniku a autorových rozmanitých postřehů, transformovaných do podoby fotografického obrazu. Kolekce fotografií jsou jedinečným pohledem na autorské uchopování, mapování a osvojování si světa, v širokém průřezu od zachyceného fyzického fragmentu přes vrstvy a sítě asociací po nejvnitřnější umělecké a osobní motivace:
 
Určitě jdu dál, napsal jsem si k tomu mnoho poznámek: 1. sestrojit mapu z větviček nebo prutů; 2. napsat báseň o číslech; 3. koupit optické hranoly; 4. dokončit model struktury asociativního uspořádání knihovny (ostatně knihovna je v mnoha ohledech také zrcadlo); 5. naučit se hrát backgammon; 6. …“/ Silvia L. Čúzyová
 
Robert V. Novák ( 1962 ) je vyučeným litografem  a po roce 1989 se začal věnovat především grafickému designu. Spolupracoval s řadou významných kulturních institucí a nakladatelství (Divadlo Archa, Galerie hlavního města Prahy, Galerie Rudolfinum, Galerie Langhans, Moravská galerie v Brně, Dům umění města Brna, Dům umění Ostrava, Západočeská galerie v Plzni, Torst a další). Jeho fotografická tvorba není v galeriích k vidění tak často, ač právě fotografie jsou pro něho důležitým prostředkem záznamů situací, postřehů, nápadů, pocitů – nahrazují tak někdy i literární formu sdělení. K dosavadním významným počinům v oblasti fotografie patřila výstava a kniha Memento mori (společný projekt s Ivanem Pinkavou a Václavem Jiráskem v polovině devadesátých let), i výstavy v Ateliéru Josefa Sudka v Praze (2012) a ALBVM v brněnském Domě umění ( 2016). Na podzim 2013 představil komplexně svou tvorbu na výstavě Časový optimista v Západočeské galerii v Plzni.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.