Share |

Tip na výstavu: Richard Deacon, Free Assembly

foto: pořadatel akce

13. 4. 2017 – 17. 9. 2017
Galerie hlavního města Prahy
Městská knihovna, 2. patro
Mariánské nám. 1, Praha 1
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, čtvrtek do 20 hodin
Kurátor výstavy: Julian Heynen

 
Richard Deacon (narozen 1949 v Bangoru ve Walesu ve Velké Británii) je jedním z nejvýznamnějších současných sochařů. Od poloviny 70. let se jeho tvorba v různých materiálech vyvinula takovým způsobem, který by se dal nazvat jako souhrn a propojení velmi odlišných přístupů k sochařství, aniž by šlo o pouhou koláž stylů 20. století. Deacon naopak řeší zásadní otázky týkající se sochy v post-tradiční epoše, sahající od formy a významu, tvaru a jazyka, přes otevřený a uzavřený prostor až po jedince a společnost. Jeho dílo se vymyká zařazení do jakéhokoli předem daného stylu a nejrůznější projevy jeho tvorby lze považovat za to, co kdysi dávno jeden kritik popsal jako „deaconianské“. K dalším charakteristickým rysům Deaconovy tvorby patří zjevná rukodělnost jeho soch a množství fyzické práce vynaložené na jejich realizaci. Deacona vždy fascinovala vzájemná hra mezi doslovností a obrazností, mezi materiálností a metaforičností díla. Sám sebe nazývá fabrikátorem, člověkem, který si vymýšlí, konstruuje, staví. Tím poukazuje nejenom na to, že při produkci svých děl úzce spolupracuje s různými techniky, ale také že něco vymýšlí, že si vymýšlí příběhy. Tím zdůrazňuje produktivní nejednoznačnost, která je důležitým předmětem jeho zájmu jako umělce.
 
Richard Deacon – Free Assembly je první samostatná výstava tohoto autora v České republice. Proto je pojata jako úvod do jeho mnohostranné tvorby vzniklé v období třiceti let. 60 děl představuje rozmanité materiály a techniky, které Deacon používá, od impregnovaného dřeva k oceli a hliníku, od syntetických materiálů ke keramice, od nalezených předmětů po kresby. Měřítko jeho děl se značně liší v závislosti na možnostech galerijních prostor, což zdůrazňuje důležitý aspekt jeho sochařské praxe.
 
V letech 1969–1978 Richard Deacon studoval v Londýně na Saint Martin’s School of Art a Royal College of Art a dějiny umění na Chelsea School of Art. Přednášel na různých uměleckých školách ve Velké Británii i v zahraničí. Byl profesorem na L’École nationale supérieure des beaux-arts v Paříži a Kunstakademie v Düsseldorfu. Deaconova první samostatná výstava se konala roku 1978 v Londýně. Po ní následovala řada jeho samostatných výstav doma i v zahraničí; mezi nejvýznamnější z nich patří výstavy v Riverside Studios, Tate Gallery, Whitechapel Art Gallery (všechny v Londýně), Tate Gallery v Liverpoolu a Tate Gallery v St. Yves. Richard Deacon se účastnil mnoha klíčových skupinových výstav po celém světě, včetně documenta 12 v Kasselu. V nedávné době se konala velká retrospektiva jeho tvorby v Musée d’Art Moderne ve Štrasburku, která byla v roce 2011 představena ve Sprengel Museu v Hannoveru. Další retrospektiva následovala v roce 2014 v Tate Britain v Londýně. V roce 2016 v Museu Folkwang v Essenu proběhla retrospektivní výstava Deaconových kreseb a grafik. Od 90. let Deacon pracoval na rozsáhlých projektech na zakázku na řadě míst po celém světě. Je držitelem mnoha ocenění včetně Turnerovy ceny. Žije a pracuje v Londýně.
 
Kurátor výstavy: Julian Heynen
Koordinátorka výstavy: Magdalena Juříková
Grafické řešení: Jakub Samek, Martin Groch
Redakce textů a anglický překlad: Vladimíra Šefranka Žáková
Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová
PR a marketing, vedoucí: Michaela Vrchotová
Vzdělávací programy, vedoucí: Lucie Haškovcová
 
Poděkování:
Autorovi a Lisson Gallery
Colección “la Caixa”. Arte Contemporáneo

 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.