Share |

Terryho ponožky uvádí: redesign plakátů kultovních filmů

plakát Vše...

 
Jak by vypadaly filmové plakáty, kdyby kreativita a grafické trendy nejmladší generace výtvarníků nebyly omezeny komerčním zadáním? Odpověď nabídne výstava Plakáty – Plzeň – Ponožky – Praha,  která představí více než šedesát autorských plakátů studentů UUD Západočeské univerzity v Plzni. Výstava, která proběhne paralelně ve  foyer artových kin Aero, Oko a Světozor, odkazuje na světově unikátní tradici výtvarných filmových plakátů, které v tehdejším Československu vznikaly od počátku 60. let. Vernisáž se koná 15. ledna od 18h v kině Světozor, výstava potrvá až do 28. února. Iniciátorem je filmová galanterie Terryho ponožky.
 
Svobodný přístup k médiu
Mezi vystavenými exponáty naleznete alternativní plakáty k širokému spektru domácích i zahraničních filmů od 50. let až po současnost. Kultovní klasiky od Godarda, Formana, Jarmusche nebo Boylea dostávají kabát moderní grafiky, jehož hlavním smyslem je vizuálně reprezentovat téma, děj či náladu filmu. Výsledné návrhy jsou proto na první pohled odlišné od plakátů, na které je současný divák vzniklý.
 
“Komerční filmový plakát je do značné míry rukojmím reklamy. Písmo musí být zdálky čitelné, plakát obsahuje obrovské množství jmen, informací, log partnerů a dalších předepsaných prvků, které grafikovi svazují ruce. Spolupracujeme s výtvarnými školami, abychom společně dali mladým výtvarníkům a designérům šanci pracovat s tímto médiem tak, jak to před rokem 1989 dělali přední výtvarníci formátu Milana Grygara, Josefa Vyleťala či Petra Síse. Některé studentské návrhy jsou velmi vydařené a máme z nich radost,” říká Pavel Rajčan, kurátor sbírky Terryho ponožek, která obsahuje více než 60 000 kusů plakátů.
 
UUD se zapojuje do dlouhodobého projektu Terryho ponožek
42 vystavujících studentů plzeňského Ústavu umění a designu svými díly přispívá do dlouhodobého projektu iniciovaného Terryho ponožkami, jehož cílem je udržovat a rozvíjet tradici českého filmového plakátu. Zastoupeni jsou studenti ateliérů grafického designu a vizuální komunikace pod vedením prof. Zdeňka Zieglera, doc. Františka Stekera a Ditty Jiřičkové. Vystaveny jsou rovněž plakáty vytvořené v ateliéru ilustrace vedeného Barbarou Šalamounovou. „Různé formy projevu, odvíjející se od zaměření jednotlivých ateliérů, dovolují nahlédnout do potenciálu a životaschopnosti tohoto uměleckého projevu, který je v současné době mimo školské svobody bolestně unifikovaný. Ziegler sám je jednou z velkých osobností českého filmového plakátu a spoluzakladatel jeho už legendární epochy,“ říká pedagog a spoluautor výstavy Dušan Brozman z plzeňského UUD. Projekt PLAKÁTY – PLZEŇ – PONOŽKY – PRAHA volně navazuje na předchozí spolupráci Terryho ponožek s výtvarnými a odbornými školami, kterou Terryho ponožky v rozmezí let 2006–2011 iniciovaly. V jejím rámci proběhly výstavy Jiný plakát (ateliér ilustrace a grafiky, VŠUP Praha), 0,7m2 filmového plakátu (Ateliér grafického designu 2, FUD UJEP v Ústí nad Labem) a Různé pohledy (Fakulta umění Ostravské univerzity umění, Akademie sztuk pieknych v Krakově a VŠVU v Bratislavě). Vzniklou sérii více než 200 studentských návrhů si můžete prohlédnout na webové adrese http://www.terryhoponozky.cz/serie/132-studentske-plakaty
               
 
Výstava PLAKÁTY – PLZEŇ – PONOŽKY – PRAHA
16. leden - 28. únor 2013 ve foyer kin Aero, Oko a Světozor
Vernisáž proběhne 15. ledna od 18.00 v kině Světozor, Vodičkova 41, Praha 1, 110 00
 
Všechny vystavené plakáty jsou ke zhlédnutí on-line:
http://www.terryhoponozky.cz/serie/166-studenti-uud-plzen
 
 
 
VýstavaPLAKÁTYPLZEŇPONOŽKYPRAHA
16.leden-28.únor2013vefoyerkinAero,OkoaSvětozor
Vernisážproběhne15.lednaod18.00vkiněSvětozor,Vodičkova41,Praha1,11000
 
Všechnyvystavenéplakátyjsoukezhlédnutíon-line:
http://www.terryhoponozky.cz/serie/166-studenti-uud-plzen
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.