Share |

Těhotenství versus pracovní pohovory

Nedávný průzkum britských úřadů, který zkoumal výskyt a možné formy diskriminace a znevýhodnění těhotných žen na pracovišti, poukázal na to, že zaměstnavatelé se stále obávají náboru čerstvých maminek. Zprávu z průzkumu si nechaly britské úřady zpracovat za účelem zkoumání povahy diskriminace a znevýhodnění těhotných žen na pracovišti. Průzkumu se účastnilo 3 034 zaměstnavatelů a 3 254 matek. Výsledky byly publikovány v časopise Hays Journal.
 
Většina dotázaných zaměstnavatelů (70 procent) uvedla, že by ženy měly společnost, ve které se uchází o zaměstnání, předem upozornit na probíhající těhotenství, avšak pouze čtvrtina firem se domnívá, že je vhodné se při pohovoru ptát žen na jejich budoucí plány týkající se založení rodiny. 
„Je třeba říci, že v České republice, stejně jako v Británii jsou při výběrovém řízení otázky týkající se těhotenství ať už probíhajícího nebo plánovaného naprosto nepřípustné, diskriminační, a žena by se s nimi na pohovoru vůbec setkat neměla,“ uvádí Hana Foltýnová, HR Business Partner personálně poradenské společnosti Hays Czech Republic.
 
Relativně malá část (3 procenta) dotázaných čerstvých maminek se účastnila pohovoru v průběhu těhotenství a polovina (51 procent) z nich bylo úspěšných a práci získala. Většina z nich uvedla, že zaměstnavatel byl s jejich stavem srozuměn předem. Samy o těhotenství informovaly v průběhu nebo po skončení pohovoru nebo již bylo těhotenství zřetelné. Jedna z 12 čerstvých matek, které se v těhotenství účastnily pracovních pohovorů se setkala s tím, že jí otázka zda jsou těhotné byla položena zástupcem zaměstnavatele přímo. 
 
I přes výše uvedená zjištění většina zaměstnavatelů v Británii věří, že je v jejich zájmu těhotné ženy a ženy na mateřské dovolené podporovat a zákonná práva vztahující se k těhotenství a mateřství jsou na místě a lze je snadno realizovat.
 
Jaká je situace v České Republice?
 
„Z naší praxe se setkáváme spíše se skutečností, že žena ve chvíli, kdy těhotenství zjistí, tak sama z výběrového řízení odstoupí. Týká se to však samozřejmě žen, které stálé zaměstnání mají a změna práce pro ně v tuto chvíli přestává být prioritou,“ uvádí Ladislav Kučera, ředitel Hays a dodává, „Nejsou ovšem vzácností ani situace, kdy se žena potřebuje nechat zaměstnat a těhotenství proto tají, co nejdéle je to možné. Takové jednání je sice do určité míry pochopitelné, není to však ideální start do nového zaměstnání.“ V případě vysoce specializovaných profesí je situace trochu jiná, ženy se do výběrových řízení aktivně přihlásí i v období těhotenství a pracovní nabídka může reálně přijít. „Vyžaduje to sice jistou flexibilitu na obou stranách, kterou ovšem vyváží zkušenosti a přínos takového experta do budoucna,“ doplňuje Kučera.
 
V souvislosti se současnou potřebou kvalifikované pracovní síly se však firmy stávají pružnějšími, zejména ve vztahu k matkám navrátivším se z rodičovské dovolené. Zkrácené nebo alternativní pracovní úvazky přibývají, nicméně poptávka po nich stále vysoce převyšuje nabídku. 
 
Velmi žádaným benefitem jsou firemní školky, které někteří zaměstnavatelé, ve snaze vyhovět čerstvým maminkám ve společnostech zřizují. „Není ovšem výjimkou, že maminky pak takové zařízení využijí jen krátkodobě anebo také vůbec ne. Často zjistí, že výhodnější je školka v místě bydliště, kde mohou dítě vyzvednout i ostatní členové rodiny a dítě má větší šanci začlenit se do kolektivu budoucích spolužáků ve škole. V těchto případech pak může být vhodnou alternativou baby-friendly office, tedy kancelář uzpůsobená pro krátkodobý pobyt matky s dítětem v nezbytných situacích,“ dodává Ladislav Kučera z Hays.
foto Thomas van de Weerd

 

licence cc by sa 2.0


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.