Share |

Rugby vozíčkářů: roboti už jedou!

foto Prague Robots

Quadrugby je sport, o kterém jste asi ještě neslyšeli. Jedná se o rugby pro vozíčkáře - u nás se jím zabývá parta, která si říká Prague Robots.

Občanské sdružení Prague Robots je neziskovou organizací zaměřenou na rehabilitaci osob s těžkým tělesným postižením prostřednictvím jediné kolektivní hry pro osoby takto handicapované – quadrugby, čili ragby na vozíku. Sportovní klub v současné době sdružuje zejména osoby po úrazových poraněních páteře a míchy, ale i lidi s vrozeným postižením, jako je dětská mozková obrna, neuropatie a dalších postižení, které mají za následek spastickou tetraplegii – laicky řečeno, „postižení dolních i horních končetin“.

Cílem je integrace takto postižených osob do společnosti. K tomu je využíván zejména sport – mimo quadrugby se občanské sdružení věnuje i dalším odvětvím sportu pro tetraplegiky, jako je např. handbike cyklistika, atletika, plavání, posilování a lyžování. Pro postižené lidi tak sport není jen únik od každodenních strastí, ale velmi často taky nový cíl a hnací motor pro další boj s nelehkým osudem.

 

Více informací a fotek najdete na www.praguerobots.cz


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.