Share |

Roxy: uzavření je dočasné

I Am X v Roxy / foto Lukáš Kadeřábek

Přinášíme vám vyjádření Roxy k cause uzavření klubu. Situaci nadále sledujeme.

 

                                                                                      

„Oficiální prohlášení vedení Roxy a NoD k rozhodnutí o uzavření klubu Roxy a kavárny NoD

 

Dne 4. 1. 2011 nám bylo po místním šetření v našich prostorách doručeno „Rozhodnutí o zákazu užívání stavby“. Toto rozhodnutí se týká klubu Roxy a prostoru kavárny NoD. Divadlo a Galerie NoD, které sousedí s dočasně uzavřenou kavárnou, tímto nařízením nejsou dotčeny a jejich program běží dál beze změny.  

 

V rozhodnutí nám jsou vytýkány nepovolené stavební úpravy a drobné nedostatky z hlediska požárního zabezpečení. Konkrétní výtky v rozhodnutí se týkají především nových toalet a zázemí umělců. Nalezené nedostatky však v žádném případě nemohly ohrozit bezpečnost našich návštěvníků, jak o tom informovala některá média.

 

Spekulovat o konkrétním termínu znovuotevření Klubu Roxy a kavárny NoD je zatím předčasné. V současnosti celý náš tým intenzivně usiluje o co nejrychlejší odstranění všech technických nedostatků a zároveň kompletuje stavební dokumentaci, kterou od nás úřady vyžadují. V následujících dnech nás čeká další řada jednání s příslušnými orgány státní správy, které - jak doufáme - povedou k urychlenému obnovení našeho provozu.

 

Jsme přesvědčeni, že tento akt nebyl vyjádřením nepřátelství ze strany Městské části Praha 1 a že jeho cílem bylo pouze uklidnění situace po opakovaných stížnostech na hluk od obyvatel domů v Rybné ulici. Učiníme veškerá organizační a technická opatření, abychom naše spoluobčany žádným způsobem v budoucnu neobtěžovali. Věříme, že není v zájmu zainteresovaných orgánů tuto situaci protahovat, už jen s ohledem na skutečnost, že naše kulturní zařízení vytváří až 50 pracovních míst, která jsou v tuto chvíli ohrožena.

 

Za veškerou vyjádřenou podporu a sympatie děkujeme.

 

Za tým Roxy a NoD, Jaroslav Stanko”

 

O uzavření jsme informovali v článcích na

http://www.protisedi.cz/article/zavreli-roxy

a

http://www.protisedi.cz/article/uzavreni-roxy-nejen-roxy

 

 

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.