Share |

Průzkum nočních linek: Posílené tramvaje si cestující rychle oblíbili

O dvou listopadových víkendech 2015 proběhl průzkum pražské noční dopravy. Zejména tramvajové linky prošly od 1. září 2015 zásadní změnou o nocích z pátku na sobotu a ze soboty na neděli, kdy byl zkrácen interval na 20 minut. „Listopadový průzkum jen potvrdil, že posílení bylo na místě a Pražané a návštěvníci města noční tramvajové linky hojně využívají,“ konstatoval Petr Dolínek, náměstek primátorky a radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy.
V roce 2006 cestovalo nočními tramvajemi 20 000 osob, v roce 2012 skoro 21 000 a v listopadu 2015 jelo 30 000 cestujících, což představuje od posledního průzkumu nárůst o 42 %. Zkrácení intervalu z 30 na 20 minut představuje zvýšení nabídky o 50 %. „Cestující zareagovali a průměrné vytížení spojů je téměř totožné, jak tomu bývalo při půlhodinových rozestupech,“ doplňuje Dolínek.

Výsledky u tramvají
Nejvíce cestujících přepravila linka č. 54 jezdící na trase z Lehovce na Sídliště Barrandov – 4 200, těsné druhé místo patří lince č. 51 (Divoká Šárka – Radošovická) – 4 100. U těchto dvou linek jezdí průměrně každým spojem 100 cestujících. Třetí největší zájem byl o linku č. 59 (Sídliště Řepy – Nádraží Hostivař) – 3 900. Více než tři tisíce cestujících využilo ještě linky č. 57 a 58. Naopak nejnižší zájem byl o jízdu linkou č. 56 (Sídliště Petřiny – Spořilov) – 2 100. Celkem devítka nočních tramvajových linek, společně s náhradní autobusovou linkou X56, vykonala během průzkumu 414 spojů, z nichž bylo 32 nevyhovujících (7,7 %; tj. poptávka převyšovala nabídku). Dne 3. listopadu 2015 oslavil noční tramvajový přestupní bod Lazarská 30 let od svého zřízení a právě Lazarská patří na všech devíti linkách k zastávkám s nejvyšším obratem, tedy nástupem a výstupem cestujících.

Výsledky u autobusů
Zájem o cestování nočními autobusovými linkami v posledních měsících takový boom nezaznamenal. V roce 2009 přepravily noční autobusy 9 700 cestujících, o tři roky později 10 200 a loni na podzim opět 10 200. Proti roku 2009 tedy sledujeme pouze pětiprocentní nárůst. Nejvíce, celá čtvrtina nočních autobusových cestujících (2 700), využívá linku č. 511 (Čakovice – Nádraží Hostivař). Jedním spojem linky 511 jezdí bezmála stovka cestujících. Těsně pod hranicí dvou tisíc přepravených skončily linky č. 505 (Sídliště Čimice – Jižní Město; necelé 2 000) a č. 510 (Letiště – Na Beránku; 1 900). Poslední linkou s více než tisícem přepravených cestujících je 504 (Sídliště Stodůlky – Sídliště Písnice; 1 400).
Zatímco noční tramvajové linky mají jednotný interval 20 minut, autobusové linky se podstatně liší. Čtveřice zmiňovaných linek má okolo třiceti spojů za provozní období. Zbylá devítka jezdí většinou jednou za hodinou v jednom směru, tím je i jejich vytížení nižší. Linka č. 513 má dokonce jen čtyři spoje, které využilo 50 cestujících. Mezi linkami s dlouhým intervalem přepravila nejvíce cestující 502 (Řeporyjské náměstí – Suchdol; přes 400). Nejmenší zájem byl o cestování linkou č. 514 (Sídliště Ďáblice – Březiněves), která připravila v osmi spojích 30 cestujících.
Podobný charakter jako linka č. 514 mají i příměstské noční autobusové linky řady 600 (navazují na noční tramvaje a vozí cestující do okrajových oblastí Prahy nebo obcí ve Středočeském kraji). Celkem „šestistovky“ v noci z pátku na sobotu zajišťují 25 spojů, které využilo 300 cestujících. Více než 80 % pasažérů jelo ve směru z Prahy. Největší zájem byl o linku č. 602 (Sídliště Řepy – Beroun), kterou jelo 60 cestujících.
„Poznatky z nočního průzkumu nyní poslouží pro celkové vyhodnocení nočního provozu a ovlivní jeho budoucí podobu. Naši projektanti na základě těchto dat navrhnou případné úpravy tramvajových a případně i autobusových linek, abychom docílili rovnoměrnějšího vytížení jednotlivých vozů,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.
 
„Obyvatelům a návštěvníkům Prahy chceme poskytovat přesně takové služby, o jaké mají zájem, proto podobné iniciativy, jako byl tento průzkum vytíženosti nočních linek tramvají a autobusů, velmi vítáme. Dobrá dopravní dostupnost jednotlivých míst v hlavním městě prostřednictvím hromadné dopravy v jakoukoliv denní dobu je požadavkem, s jehož naplněním cestujícím chceme vyjít  vstříc,“ řekl Jaroslav Ďuriš, generální ředitel DPP.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.