Share |

Průvod Tří králů se chystá na 5.1!

5.1. od 14 do 17 očekáváme v Praze průvod Tří králů na velbloudech.
V 15 h kardinál Dominik Duka požehná koledníkům v kostele sv. Tomáše v Praze 1. Poté se z Malostranského náměstí vydá průvod se Třemi králi na velbloudech přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde zazní Rybova Česká mše vánoční. 
 
"Průvod doprovázený bubeníky a trubači projde Mosteckou ulicí, Karlovým mostem, Karlovou ulicí, Seminářskou ulicí, Mariánským náměstím, Linhartskou ulicí, ulicí U Radnice, Malým náměstím, poté projde pod staroměstkým orlojem a zakončí na pódiu na Staroměstském náměstí. Tam se Tři králové před 16. hodinou pokloní malému Ježíškovi a předají mu své dary: zlato, kadidlo a myrhu. S poselstvím promluví pražský arcibiskup Dominik Duka," uvádějí pořadatelé.
V 16.30 hodin pak vystoupí stodvacetičlenný smíšený sbor a orchestr při Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Pěvci zahrají a zazpívají Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Vstup volný.
 
 
praha.charita.cz
Akci pořádá Arcidiecézní charita Praha.
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.