Share |

PROČJSMETADY je Mezinárodní výstava současného umění v Třeboni

foto: PR

PROČJSMETADY
Mezinárodní výstava současného umění v Třeboni
05/10 - 12/10/2013

Nová galerie - New Gallery, Státní zámek Třeboň - Chateau Třeboň
Dům Štěpánka Netolického, Masarykovo nám. 89, Třeboň

Vystavující umělci: Anna Bajorek [Pl] / Ania Bystrowska [Pl] / Kurt Gebauer / Eliška Hamajdová / Ivan van Chrasten / Petr Hostaš / Marta Hošťálková-Hošková / Alexandra Karpukhina / Alena Kazatelová / Gergely Kovats [Hu] / David Kraček / Jakub Krejčí / Tomáš Kubačka / Nikol Kutíková / Vigar Laczkovich [Hu] / Františka Lachmanová / Matouš Lipus / Jan Mladovský / Marcin Morawicki [Pl] / Martin Mrkva / Karolina Neprašová / Ondřej Petrlík / Jonáš Richter / Josef Rossi / Jitka Řenčová-Navrátilová / Helena Sequens / Ondřej Sigmund / Pavel Skrott / Veronika Stěhulková / Adéla Součková / Adam Stanko / Dagmar Šubrtová / Martina Uhlířová / Matěj Vakula [Sk] / Diana Winklerová / Zuzana Žabková [Sk]
 
Součástí je výstava architektonických projektů revitalizace Schwarzenberského špejcharu studentů Fakulty architektury ČVUT Praha.
 
Ateliér Kohout Tichý - Chrášťanská Klára / Jezbera Ondřej / Pomyjová Eliška / Volke Matouš / Klanica Martin / Karabcová Nikola / Andrlová Šárka / The Thi Hong Nhung (Mája) / Klabík Luboš / Havelka Tomáš / Kubínová Helena / Antal Ján / Klapka Tomáš / Kubíčková Barbora
 
Výstava je otevřena denně 12.00 - 18.00.
 
Doprovodný program:
05/10
18.00 Slavnostní zahájení výstavy [Dům Štěpánka Netolického, Masarykovo nám. 89]
19.00 Richter & syn /koncert/ [Nová galerie, Státní zámek Třeboň]
 
06/10
13.00-17.00 Bělení /performance/ Adéla Součková, Františka Lachmanová [zámecký park]
17.00 Komentovaná prohlídka, Jan Mladovský [Nová galerie, Státní zámek Třeboň]
 
12/10
15.00 Komentovaná prohlídka, Jan Mladovský [Nová galerie, Státní zámek Třeboň]
19.00 Bárny a přátelé, Pepa Muller (Barham) a Bárny, Bonsai č. 3 /koncert/ [Nová galerie, Státní zámek Třeboň] Kurátor/Produkce: Jan Mladovský, Alexandra Karpukhina, Jonáš Richter

Projekt se koná za finanční podpory Visegrádského fondu a dalších partnerských organizací.
 
Pod vedením umělce Jana Mladovského, hostujícího pedagoga Akademie výtvarných umění v Praze, studentů jeho ateliéru a občanského sdružení Art Direct se projektu a výsledné výstavy účastní umělci z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Projekt získal finanční podporu Visegradského fondu, Akademie výtvarných umění v Praze, Národního památkového ústavu a Třeboňské samosprávy.
 
Inspirován příklady tzv. Art-led regenerace měst a regionů, kde se pozitivně projevila transformativní schopnost umění, se projekt zaměřuje na myšlenku, že umění může být transformací a transformace může být uměním a zpochybňuje běžné představy o umění jako estetickém zážitku nebo symbolické komunikaci. Projekt navrhuje interpretovat umění jako akční systém a poukazuje na to, že umění si zachovává své ontologické hodnoty i bez pomoci symbolického nebo významového obsahu a že při umělecké tvorbě by důraz měl byt kladen na kontext interakce, produkce, cirkulace a spotřeby zvaný Agency.

Třeboň je staré jihočeské město s bohatou minulostí, jehož centru dominují rozsáhlý renesanční zámek, středověký klášter a starý pivovar. Malebné historické centrum láká turisty, nicméně trpí odlivem obyvatel na předměstí a volá po ekonomické a společenské rekonstrukci. Rozsáhlé soukromé a veřejné prostory v těchto třech budovách a v  historickém centru samotném se nabízí pro vystavování umění. Tématem projektu je také fakt, že památkově chráněná Třeboň je střediskem Třeboňska, chráněné oblasti a biosféry navržené ministerstvem kultury pro ochranu UNESCO.

Město Třeboň si objednalo studii pro vznik nového centra současného umění, jehož první fází je Pročjsmetady – Art as Agency. Projekt se skládá ze sympozia, doprovodného programu, workshopů a výsledné výstavy, která je zamýšlena jako zkušební jízda navrhované instituce. Zúčastnění umělci společně s veřejností získají příležitost ovlivnit zrod této nové umělecké instituce a její společenskou roli navazující na období v minulosti, kdy Třeboň dokázala vytvořit podmínky, jež daly vzniknout kultuře a umění světové úrovně. V dnešní době kdy společnost malého města jako Třeboň, zrovna tak jako společnost všeobecně, čelí nejen hospodářské krizi ale i krizi rozkladu sociálních a morálních hodnot, považují zúčastnění umělci Visegrádské čtyřky tuto akci za vysoce aktuální výzvu.

Jejich účast propůjčí projektu mezinárodní multikulturní rozměr. Pokusí se touto formou představit divákům roli výtvarného umění s ohledem na to, co je považováno za soukromé a co za veřejné a posouvající se hranici mezi oběma těmito pojmy, což je hlavním tématem výstavy.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.