Share |

Pravidla soutěže o kola s Levi's Commuter

logo

PRAVIDLA A PODMÍNKY

Pořadatel:
Levi Strauss Praha, spol.s.r.o., IČ: 49616757, se sídlem Na Poříčí 10, Praha 1, 110 00,

Soutěž se řídí těmito pravidly (dále též jen „Pravidla“) a dále zejména § 845 a následujícími občanského zákoníku. Soutěž není spotřebitelskou ani jinou loterií ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách.

Účastníci:
1. Termín soutěže: 5. září 2012 - 19. září 2012.
2. Soutěž je otevřena pro každého účastníka od 18 let, který je ochoten si svoji výhru osobně převzít v Praze 1 přímo v některé ze zúčastněných prodejen (Levi’s Store Václavské náměstí 30, Levi’s Store Palladium), s výjimkou zaměstnanců pořadatele (viz níže) a zúčastněných prodejen a jejich přímých rodinných příslušníků, přidružených společností, jejich zástupců a kohokoli, spojeného přímo nebo nepřímo se soutěží.
3. K účasti v soutěži není nutný žádný nákup. Účast je bezplatná a od účastníka nejsou vyžadovány žádné poplatky či příspěvky.
4. Každý účastník se soutěže může zúčastnit pouze jednou.

Jak se zúčastnit a podmínky účasti:
5. Aby měl účastník možnost vyhrát cenu, musí:
• pořídit fotografii, zobrazující jeho vášeň pro jízdu na kole: může to být originální fotografie účastníka/jeho kola nebo obou, anebo čehokoliv, co ukazuje na to, jak stylově jezdí na kole;
• zaslat fotografii na emailovou adresu soutezlevis@email.cz s popiskem, jménem a kontaktním údajem pro informování o případné výhře.
• Povolen pouze jeden snímek na každého účastníka.
6. Účastí v soutěži účastník vyjadřuje svůj souhlas s tím, že jeho fotografie může být umístěna na stránce www.protisedi.cz, www.facebook.com/NeSedi, www.facebook.com/levis a uděluje pořadateli plné právo použít fotografii ve všech médiích na neomezeně dlouhou dobu.
7. Účastí v soutěži účastník vyjadřuje svůj souhlas s tím, že pokud vyhraje, je zodpovědný a vyzvednutí kola na prodejně Levi’s® Store určené pořadatelem. Pořadatel ani jednotlivé prodejny ceny zasílat nebudou.
8. Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že fotografie je originální a účastník vlastní všechna autorská práva k ní. Aby nevznikly pochybnosti, účastník potvrzuje, že žádná třetí strana nemá autorská práva k fotografii, kterou účastník zasílá.
9. Účastí v soutěži účastník potvrzuje, že všechny údaje, které uvedl, jsou pravdivé, přesné a úplné.
Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost všech účastníků. Kromě toho si pořadatel také vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže uživatele a fotografie, které jsou neslušné, nemravné, urážlivé, diskriminační, útočné nebo zobrazují či podporují nezákonné aktivity. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze stávající i jakýchkoliv budoucích soutěží nebo propagačních akcí organizovaných pořadatelem, a přijmout jakákoliv vhodná opatření proti účastníkovi či vítězi soutěže, u něhož by došlo k důvodnému podezření, že porušil některé z pravidel a podmínek, uvedených v tomto dokumentu.

Ceny:
10. Ceny jsou 2 kola Charge alokovaná v 2 pražských prodejnách (Levi’s Store Václavské náměstí 30, Levi’s Store Palladium). Kola jsou součástí propagační akce Commuter ve výlohách prodejen. V každé prodejně je k dispozici jedno kolo.
11. Průměrná cena každého kola je Kč 9850,--. Každé kolo musí být přijato ve stavu, v němž bude po skončení soutěže, a musí být vyzvednuto osobně.
12. Vítěze 2 kol vybere nezávislá porota na základě nejzajímavější fotografie nebo nejkreativnějšího a/nebo nejoriginálnějšího stylingu. Vítěz bude informován prostřednictvím emailu nejpozději do 10 dnů od skončení soutěže a bude formou soukromé zprávy požádán o potvrzení osobních údajů pro identifikaci při předání výhry. Pořadatel učiní všechny přiměřené kroky ke kontaktování vítěze, ale pokud vítěz nebude moci být kontaktován anebo si nepřevezme výhru do sedmi dnů od potvrzení výhry, pořadatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení stáhnout výhru a udělit ji dalšímu v pořadí.
13. Vítěz si musí kolo vyzvednout osobně a souhlasí s vyfocením pro oznámení výsledků soutěže na výše uvedených webech. Kolo nebude vítězi zasláno; pořadatel ani prodejna nebudou hradit náklady na dodání kola.
14. Hotovost ani alternativní ceny nejsou k dispozici. Kolo, které obdrží vítěz, nelze vyměnit za jiný model. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit cenu podobnou cenou ve stejné nebo vyšší hodnotě.
15. Seznam jmen vítězů bude k dispozici výše uvedených webech od 1. října 2012.
16. Vítěz soutěže souhlasí s tím, že pořadatel bude mít právo použít zdarma a bez povolení jeho jméno a zemi trvalého pobytu pro účely vyhlášení vítězů soutěže a pro související propagační účely.
17. Vítěz může být požádán o účast na propagační akci související se soutěží.

Práva pořadatele:
18. Rozhodnutí pořadatele ohledně propagačních záležitostí bude konečné a závazné a nebude kolem něj vedena žádná korespondence.
19. Pokud bude v důsledku okolností nad rámec kontroly pořadatele nezbytné pozastavit, pozměnit anebo zrušit soutěž, pořadatel si vyhrazuje právo učinit tak s tím, že bude účastníky soutěže o tom informovat prostřednictvím www.protisedi.cz a oznámením v prodejnách.
20. V případě podvodu, zneužití nebo chyby, ovlivňující řádný průběh soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ukončit anebo pozastavit soutěž; změnit smluvní podmínky; a prohlásit neplatnost vyhlášení vítěze/vítězů.
21. Pořadatel nezodpovídá za fotografie, zprávy, žádosti a jiné dokumenty, týkající se soutěže, které jsou z jakéhokoliv důvodu nesprávně vyplněné, poškozené, došlo u nich ke ztrátě nebo byly doručeny pozdě. Pořadatel nenese zodpovědnost za účastníky, kteří nejsou schopni připojit se k webové stránce či zúčastnit se soutěže, nebo pokud se jejich příspěvek ztratí či dorazí pozdě z důvodu technických problémů či problémů s připojením k internetu.
22. Vezměte, prosím, na vědomí, že internet není zabezpečená síť. Pořadatel není zodpovědný za jakékoliv události, vyplývající z účasti účastníka v soutěži přes internet. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody, materiální či nemateriální, které vznikly účastníkům, jejich počítačovému vybavení či datům, která jsou na nich uložena, či jejich osobním, pracovním a obchodním aktivitám.
23. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoliv ztráty, škody nebo závazky, které vzniknou vítězi jako přímý nebo nepřímý důsledek výhry udělované v této soutěži.

Obecná ustanovení:
25. Přihlášením do soutěže, vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň soutěžící vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje získané od jakéhokoliv účastníka budou použity pouze pro organizaci soutěže, jak je uvedeno v těchto podmínkách, a nebudou prodány nebo poskytnuty třetím stranám. Účastníci mají právo na přístup ke svým osobním údajům a rovněž právo nechat tyto údaje opravit nebo vymazat. Tento požadavek musí být podán písemně na adresu Levi Strauss Praha, Na Poříčí 10, Praha 1, 110 00.
26. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
27. Přijetí těchto pravidel je podmínkou účasti v soutěži. Uložte si tato pravidla a podmínky pro pozdější použití.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.