Share |

Prague Biennale 5 : „Indie už není indická“

Kanchi Mehta

Kanchi Mehta je kurátorkou indické sekce na pátém ročníku Prague Biennale. Přinášíme s ní interview.

Představte se prosím ve třech větách.

I když jsem sama umělkyně, vždycky mě fascinovalo, jak funguje umělecký průmysl. Poté, co jsem dodělala postgraduál v oboru historie trhu s uměním a znalectví umění Západu, jsem pracovala pro různé etablované galerie, kurátory a umělce z celého světa, abych oblast sama poznala a získala v ní zkušenosti. Je mi ctí, že mohu být kurátorkou indické sekce pro pátý ročník Prague Biennale.

Můžete představit díla a umělce, které prezentujete na Prague Biennale?

Vybrala jsem 22 současných indických umělců. Sekce zahrnuje jak zavedené, tak začínající umělce, kteří tvoří vyhraněné konceptuální projekty a používají k tomu různé materiály a vizuální jazyky. Interpretují sociální a ekonomické trendy, které zpochybňují současné problémy, a zabývají se filozofickými adaptacemi pravdy, jak jí vnímají. Každý z vystavujících umělců vyjadřuje skrze svou práci vlastní intimní vnímání a používá k tomu bezpočet důkladně promyšlených vizuálních jazyků. Věnují se oblastem od společenských otázek po osobní výraz, ponořují se dál do labyrintů svých prací, obohacují svoji estetiku, přičemž se zabývají v rámci globální sféry týmiž výrazy.

Jaké je hlavní téma, můžete ho vysvětlit?

Výstava se jmenuje „Křižovatky: Indie eskaluje“. Křižovatka je průnik dvou cest, místo, kde se nápady - fyzické i abstraktní - sbíhají nebo rozbíhají. Toto spojení představuje práh, na kterém dělá člověk rozhodnutí, které jsou příčinou proměny. A jste si přitom vědomí toho, co opouštíte, i toho, co vás čeká.

Základní téma výstavy je ukázat, že posun, který v Indii probíhal v posledních několika letech v současném umění a kulturní praxi, je čirý důkaz proměňujícího se myšlení v zemi, který se taky stal paradigmatem pro vzestup indického umění na mezinárodní úrovni.

Indie procházela globální metamorfózou, probudily se všechny oblasti, ekonomika, kultura, podnikání a vzdělávání. Tahle významná změna reflektuje povahu národa a proměnu ve vnímání země ve zbytku světa. Umělci se inspirují hlavně v této proměně. Tomuto fenoménu naslouchali, pozorovali ho a zajímali se o něj, a vyvinuli si vlastní estetiku, skrze kterou ho dokumentují.

Jakto, že se v Evropě o indických umělcích moc neví?

Indické současné umění se v mezinárodní sféře teprve zvedá. V Evropě je jenom pár etablovaných umělců, jakými jsou Subodh Gupta a Jitish Kallat, kteří jsou známí svými ikonickými pracemi a zastupují je uznávané galerie. Mladší umělci ještě nejsou známí. Doufám, že výběr umělců pro Indický pavilón celkově pomůže zvednout povědomí o nich.

Co charakterizuje indické umělce, jaké typy témat je zajímají?

Indické umění má kořeny v pradávné kultuře, která byla oddaná nesmrtelným bohům a smrtelným králům. Moderní umění se v Indii objevilo na počátku 20. století a od té doby se vyvíjí až do současnosti. Na této cestě zkoumalo svůj kulturní základ na mnoha úrovních. Indie už není „indická“. Progresivní stránka podstaty dnešních prací je ovlivněná tématy sexuality, venkovského a městského prostředí, myšlenkami nesmrtelnosti, politikou, náboženstvím.

Je to reflexe sociokulturního kontextu i individuálních kontextů jednotlivých umělců, v rámci kterých každý z nich existuje. To se pak stává základem jejich pohledu. Nová média a technologie (instalace, performance, video a fotografie) umožnily umělcům analyzovat své kontexty dál a hrát si s komplexními materiály, které pro ně znamenají různé kreativní postupy. 

Jaké místo má současné umění v indické společnosti?

Současné umění si postupně získává významnou roli v indické kulturní realitě. Celou oblastí, od kinematografie přes módu až po umění, proudí nápady a koncepty, které se stávají způsobem života mladých. Existuje několik mladých sběratelů, kritiků a nadšenců do umění, kteří tento proud podporují a upozorňují na něj.

http://www.praguebiennale.org/

 

překlad: lasi

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.