Share |

Pojďte na představení Cesta Farmy v jeskyni

foto Viktor Kronbauer

Cesta / The Journey

„Na „Cestě“ je hypnotizující způsob, jakým Farma v jeskyni převádí specifické emoce a zkušenosti do hudby a tance… do spletitého a zároveň bezprostředního obrazu nespatřených lidí žijících v rychle mizících kulturách“.
Joseph Fahim – Masress

Komponovaný večer - koncert - představení - setkání.
Cesta jako spojnice mezi jednotlivými představeními Farmy v jeskyni, Cesta jako symbol charakterizující její vznik.
Divák se během jednoho večera stane součástí jak scénického výzkumu, tak i finální podoby představení.

Cesta Farmy v jeskyni dává divákovi možnost nahlédnout nejenom do různých kultur, ale i dovnitř sebe samotné prostřednictvím koncentrovaných obrazů, příběhů, zkoumání. Přímý přenos reality, síla společného okamžiku, v němž je každý zúčastněný absolutní součástí viděného. Pokus o zhmotnění intuitivně vnímaných skutečností. Odmítání kategorií akategorizací. Hledání nového divadelního jazyka, specifického pro každou z inscenací.

Toto unikátní představení reprezentovalo Českou republiku v ruském Petrohradě při příležitosti udělení Evropské ceny za divadlo – XII. Europe Prize New Theatrical Realities Viliamu Dočolomanskému.

Režie, koncept, scénická a hudební kompozice V. Dočolomanský
Účinkují: H. Varadzinová, E. Vavříková, J. Wan Kim, R. Horák, R. Nižník, A. Kršiaková, M. Nguyen, D. Jánský / V. Halška,...

Další informace: www.infarma.info

Cesta / The Journey

27. 2. 2012, 20:00
V rámci festivalu Malá Inventura
Divadlo Ponec
Vstupné: 190,- Kč / 120,- Kč, předprodej v síti Ticketstream

28. 2. 2012, 20:00
Divadlo Ponec
Vstupné: 190,- Kč / 120,- Kč, předprodej v síti Ticketstream


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.