Share |

PKF - Prague Philharmonia oslaví jubilejní sezonu filantropickým projektem a širokospektrální dramaturgií

foto: Miloš Nešič

Na zbrusu nový projekt donátorských večerů, uvedení skladby ve světové premiéře, na zvučná jména bohatý program a neméně nápaditou dramaturgii koncertních řad, jež tu a tam přesáhne vážnohudební hranici směrem k populárnějším žánrům, láká milovníky hudby 20. koncertní sezona orchestru s novou tváří PKF – Prague Philharmonia. Přední tuzemský ansámbl, který po uplynulých 19. sezon měla veřejnost na paměti pod názvem Pražská komorní filharmonie, přikročil na počátku svého jubilea ke změně názvu a vizuálního stylu. S novým korporátním designem zároveň přichází i potřeba zdůraznit náročnost a dramaturgickou propracovanost, na nichž si filharmonie léta zakládá. 
 
„Vedle tradičních koncertních řad, mezi nimiž bude jako obvykle vynikat Orchestrální cyklus se světovou premiérou klavírního koncertu a poprvé také cyklus donátorských večerů PKF de luxe s posláním uvést na scénu ty největší hvězdy hudebního byznysu, jsme pro posluchače připravili množství novinek v programu Koncertů pro děti nebo cyklu soudobé hudby Krása dneška, neméně ctižádostivá je i dramaturgie Komorních koncertů,“ prozrazuje k programové nabídce 20. sezony ředitel PKF – Prague Philharmonia Radim Otépka. „Okolnosti nahrály tomu, že nadcházející sezona pro nás bude výjimečná hned v několika ohledech; počínaje významnými jmény nabitým a programovou skladbou mimořádně pestrým programem, přes nové patrony, kteří přislíbili podporu koncertním cyklům A a S – moderátorku Emmu Smetanu a herce Kryštofa Hádka, až po očekávání spojená se změnou jména a vizáže orchestru. To vše zastřešíme oslavou výroční sezony a již nyní se těšíme, až tyto důležité momenty oslavíme ve společnosti našich posluchačů a příznivců,“ dodává Otépka.  
 
Kandidátem pro naplnění kréda PKF – Prague Philharmonia, přinášet jedinečné a umělecky silné hudební zážitky, se hned na počátku 20. sezony 2013-2014 stane světový virtuóz klasické kytary MILOŠ, který svým vystoupením odstartuje 23. října v Paláci Žofín novou koncertní řadu PKF de luxe. Filozofie nového projektu je podložena filantropickou myšlenkou pořádání donátorských večerů PKF – Prague Philharmonia, jež ovládnou ty nejvýznamnější světové hudební veličiny. Cílem projektu, který je doplněn noblesní večeří a dalšími společenskými aktivitami, je získat dostatek prostředků pro udržení vysoké umělecké úrovně orchestru, která je jeho stěžejní devízou i hnacím motorem. 
 
Mezi dalšími znamenitými osobnostmi, jež na sebe strhnou pozornost, nebude chybět věhlasný saxofonista Philippe Portejoie, umělec, jenž v posledních letech ohromuje svou klavírní bravurou Simon Trpčeski, mladá houslová virtuózka Elina Vähälä, flétnistka mezinárodního renomé Magali Mosnier, trojice pěveckých vycházejících hvězd Mary Bevan, Sam Furness  či Vuyani Mlinde nebo rezidenti orchestru –  čerstvá vítězka Pražského jara 2013, hornistka Kateřina Javůrková společně s koncertním mistrem, houslistou Janem Fišerem. S těmito a dalšími personami se publikum bude moci po celou sezonu setkávat ve Dvořákově síni Rudolfina jako obvykle. Nelze opomenut ani zástupce z řad mladší dirigentské elity, kteří zapůsobí po boku zmíněných sólistů. Mezi nimi především Leo Hussain, Kirill Karabits, Enrique Mazzola nebo Ilyich Rivas. 
 
Hlavní pozornosti neunikne ani dvojice unikátních koncertů ve Španělském sále na Pražském hradě pod taktovkou šéfdirigenta PKF – Prague Philharmonia Jakuba Hrůši a jejího čestného uměleckého ředitele Jiřího Bělohlávka, které se stanou třešničkou na dortu jubilejní sezony. 
 
20. sezona bude zahájena slavnostním koncertem Orchestrálního cyklu, který se uskuteční 2. října. Provedeny budou skladby Gustava Mahlera, Bohuslava Martinů a Pavla Vranického za účasti renomovaného norského barytonisty Auduna Iversena a Pražského filharmonického sboru pod taktovkou šéfdirigenta Jakuba Hrůši. Koncert bude rovněž vysílán v rámci evropské rozhlasové sítě EBU. 
 
Prodej abonmá na všechny koncertní řady a předprodej vstupenek na koncert z cyklu PKF de luxe a na Mimořádné koncerty ve 20. sezoně 2013-2014 bude zahájen ve středu 19.  června. Jednotlivé vstupenky na ostatní koncerty pak bude možné zakoupit od 16. září. Více informací o programu je k dispozici na www.pkf.cz, další novinky budou průběžně zveřejňovány na webu a na Facebooku. 
 
Orchestrální cyklus v nadcházející sezoně nabídne celkem 8 koncertů v tradičních prostorách Dvořákovy síně Rudolfina. Kromě již zmíněných zástupců z  řad sólistů a dirigentů v interpretaci plejády klasických děl věnuje PKF – Prague Philharmonia prostor i soudobé hudbě. Ani v této sezoně nepřipraví posluchače o uvedení skladby ve světové premiéře. Po Pozdním sběru Marka Kopelenta tentokrát půjde o klavírní koncert makedonského skladatele Damira Imeriho v podání jeho krajana, klavíristy Simona Trpčeského. Stříbrnou nití chystaného programu se stane trojice koncertů, jež svým zaměřením vzdají poctu francouzskému skladateli Dariu Milhaudovi: „Přinášíme v této sezoně letmý, nenucený hold jednomu z u nás docela opomíjených skladatelů, jímž je Darius Milhaud. Byl to muž vytříbeného humoru a neobyčejné tvůrčí potence, který se podle mého soudu nehraje dost  často. Sešly se nám impulzy zvenčí i zevnitř orchestru, abychom se tomuto autorovi více věnovali. Přál jsem si to též, a tak jsme do našich programů zařadili tři z jeho nejpopulárnějších děl,“ vysvětluje šéfdirigent Jakub Hrůša, jeden z hlavních tvůrců dramaturgie Orchestrálního cyklu. Patronkou cyklu se v sezoně 2013-2014 stala moderátorka Emma Smetana.  
 
Nad rámec koncertů tradičně pořádaných ve Dvořákově síni Rudolfina v nové sezoně naláká svým obsazením a programovým pojetím  dvojice koncertů ve Španělském sále Pražského hradu. Vévodit jim budou elitní dirigentské osobnosti Jakub Hrůša a Jiří Bělohlávek, kteří jsou za roky existence s orchestrem PKF – Prague Philharmonia již neodmyslitelně spjati. Jakub Hrůša se ujme taktovky během jedinečného programu Kytice – kompletního provedení erbenovských symfonických básní Antonína Dvořáka prokládaných recitací herce Otakara Brouska staršího a herečky a operní pěvkyně Soni  Červené. Druhý z koncertů – Jubilanti Roku  české hudby 2014, jejž povede Jiří Bělohlávek, představí posluchačsky atraktivní kusy – Slovácka suita Vítězslava Nováka či pro orchestr mimořádně náročný kus Měšťák šlechticem od Richarda Strausse. Uměleckou kvalitu programu umocní hobojista světových kvalit Albrecht Mayer, který přednese Koncert pro hoboj a orchestr českého skladatele Jana Nováka. Koncerty ve Španělském sále jsou zároveň speciálním bonusem pro abonenty, jimž nabízí příležitost zahrnout do svého abonmá ten, který je více osloví.
 
Třicetiletý charismatický Černohorec a protagonista koncertní kytary, který vystupuje pod přízviskem MILOŠ, vyniká kromě jiného neobyčejnou schopností oslovit doslova masy fanoušků. Rozkročen mezi čistě klasickým a populárněji laděným repertoárem dokáže zasáhnout posluchače různých chutí. Tento objev poslední doby má za sebou již vyprodaná turné po Anglii, Francii, Holandsku, Švýcarsku, ale také USA, Kanadě, Jižní Koreji, Japonsku, Honkgkongu nebo Austrálii. Pro říjnový koncert, jímž na pražském Žofíně velkolepě odstartuje speciální koncertní sérii PKF de luxe, zvolil program víceméně v latinskoamerickém stylu. Vedle klasické předehry Mozartova Dona Giovanniho publikum uslyší třeba také tango -  čtyři kusy v aranžmá pro kytaru, akordeon a orchestr. MILOŠovu originalitu a bravuru doplní v roli dirigenta Jakub Hrůša. 
 
V rámci cyklu Mimořádných koncertů si přijdou na své zájemci o multimediální novátorství. 12. a 13. února se v Českém muzeu hudby uskuteční jedinečné audiovizuální představení za účasti multižánrového ansámblu Clarinet Factory, perkusisty Alana Vitouše a populárního výtvarníka Petra Nikla s názvem Hudba z ticha. Projekt zaujme svou,  improvizací a minimalismem, jež v interakci se samotným publikem vytvoří svůj nezaměnitelný příběh.
 
Cyklus  Koncertů pro děti, jenž si za roky svého fungování v Rudolfinu získal nejen nejmenší posluchače, ale také jejich rodiče, v nadcházející sezoně přiblíží dětem vážnou hudbu prostřednictvím nového pohádkového příběhu s názvem Kterak se skřítkové Lupi a Šíma probudili z hudebního spánku. Po marťánkovi Martinovi, s nímž byly děti zvyklé se setkávat během předešlých koncertů, je budou nyní provázet skřítkové Lupi a Šíma, kteří usnuli na delší  čas ve varhanní skříni pražského Rudolfina a kvalitní klasická hudba je probudí ze spánkové letargie. Pro 20. sezonu je opět připraveno obvyklých 8 koncertů vždy v sobotu od 10 a 12 hodin v dramaturgii a režii Vladimíra Jopka. Z programu dětských koncertů budou i nadále vycházet programy Koncertů pro školy, které se počínaje sezonou 2012-2013 rozšířily také o anglickou verzi.  
 
Cyklus soudobé hudby  Krása dneška bude nadále pokračovat v 6 komponovaných večerech v Experimentálním prostoru Roxy – NoD, jež pokaždé poctí některý z hostů s cílem nalézt styčný bod mezi hudebním tématem a některou ze polečenskovědních, uměleckých  či exaktních disciplín. Monotematickými večery bude opět provázet jejich dramaturg, moderátor, dirigent a  odborník na soudobou hudbu Petr Kofroň. Na příznivce jeho pořadu čekají tentokrát témata – sovětská avantgarda 20. let, hledání paralely mezi dílem Klementa Slavického a Oliviera Messiena, francouzská spektrální hudba, polská avantgarda nebo skladatelé 20. století Karlheinz Stockhausen a Mauricio Kagel s hosty Tomášem Glancem – rusistou, ornitologem ZOO Praha Antonínem Vaidlem, geologem Václavem Cílkem, divadelním režisérem Václavem Martincem, astrologem Pavlem Turnovským a mimem Ctiborem Turbou. Patonem Krásy dneška se pro 20. sezonu stal herec Kryštof Hádek.
 
Komorní cyklus opět nabídne příležitost zblízka se seznámit s jednotlivými  členy orchestru PKF – Prague Philharmonia a intenzivněji si vychutnat zvuk jejich nástrojů. Celkem 10 koncertů se uskuteční v komorním prostředí  Českého muzea hudby za účasti nejen hráčů orchestru, ale i jejich hostů. Program sezony bude následující – Jan Fišer – 10 let s PKF – Prague Philharmonia, Dechové kvinteto PKF – Prague Philharmonia, Duo Teres, Vaňhal, Jírovec – jubilanti roku 2013, Houslové sonáty v úpravě pro violoncello, Trio Arundo, Historické nástroje, Dvořákovo trio, Funny trio a Moravské inspirace.
 
Mezi koncerty jubilejní sezony nebudou chybět ani  koncerty pro jiné pořadatele a  zahraniční zájezdy. Orchestr navštíví Německo, Itálii, Slovensko, Španělsko, Čínu nebo Švýcarsko a vystoupí na událostech a festivalech, jako jsou Struny podzimu  s Barbarou Hannigan a Waynem Shorterem, Svatováclavský hudební festival, odehraje koncerty s Kiri te Kanawa, Robertem Alagnou, Thomasem Hampsonem, Lucou Pisaronim, Pretty Yende, nebo bude realizovat tanečně-divadelní projekt Kytice Bohuslava Martinů s dirigentem Kasparem Zehnderem.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.