Share |

Petr Sirotek: OKAMŽIKY UPLYNULÝCH LET

foto. Petr Sirotek (Paříž 1976)

Kurátor: Josef Vomáčka
Termín konání: 1. 4. 2016 – 19. 6. 2016
Pořadatel: Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha 1
 
Profesní kariéra fotografa a kameramana Petra Sirotka je velmi rozmanitá. Jeho jméno vešlo ve známost jak během jeho působe-ní v Krátkém filmu Praha v 70. letech, kdy řada jím natočených filmů reprezentovala Československo na mnoha mezinárodních filmových festivalech, tak i díky účasti na první československé horolezecké expedici do Nepálu na pátou nejvyšší horu světa Makalu, ze které vznikla série dokumentárních fotografií a čtyři dokumentární filmy.
 
Sirotkovu profesní dráhu nasměroval fenomén pouličních fotografů, se kterými se setkal v dětství v pražských ulicích. V 60. letech se nejprve vyučil fotografem a v letech 1965-1969 pokračoval ve studiu umělecké fotografie a filmové kamery na Filmové fakultě AMU. První velký úspěch zaznamenal při výstavě jeho fotografií na fotografickém veletrhu Photo-kina 1968 v Kolíně nad Rýnem, za což o dva roky později získal cenu UNESCO.
 
Zásadní zlom v jeho fotografické a dokumentární profesní dráze přichází v roce 1973, když jako oficiální kameraman a fotograf doprovází první československou horolezeckou expedici do Nepálu na pátou nejvyšší horu světa Makalu (8.481 m.n.m.). V jeho fotografiích se mu podařilo brilantně zachytit každodenní život místních obyvatel žijících ve městě i v extrémních přírodních podmínkách. Sirotek byl v řadě míst prvním, kdo místní obyvatele profesionálně portrétoval a kdo objevoval a zazna-menal nezvyklou krásu v oněch těžkým životem popsaných a formova-ných tvářích, snímaných navíc v moderní dobou nedotčeném prostředí. Z expedice vznikly dvě cestopisné publikace s jeho fotografiemi: Řeka jménem červánky a Šivova velká noc (autor Jaromír Wolf). Velký úspěch zaznamenaly také jeho dva autorské dokumentární filmy: film Himálaj 73 získal Cenu Ministerstva školství ČSSR a film Země pod Himálajemse stal na několik let nejprodávanějším československým dokumentem.
 
Ve stejném roce se Sirotek začíná zabývat také uměleckou fotografií, snímá stovky portrétů a poprvé se věnuje tématu zátiší. V zátiších vidí Petr Sirotek nejen bizarní předměty hodné pozornosti vnímavého po-zorovatele, ale především součást života těch, kteří se jimi obklopují. Zátiší nejsou dle autora jen mrtvým světem odložených, samotě propad-lých předmětů, ale spíše prostředím, jež dotváří svět živých a tvoří tak kotviště našich vzpomínek. Jeho fotografická díla mistrným způsobem zpracovávají téma času a jeho plynutí. Od poloviny sedmdesátých let pracuje Sirotek jako kameraman v Krát-kém filmu Praha. Za téměř 15 let svého působení zde natočil přes 200 filmových dokumentů a realizoval dvě desítky autorských filmů. Za ka-meramanskou práci na filmech Narozeniny a Jakou barvu má Písek (rež. Milan Peer) získává Cenu Ministerstva kultury ČSSR.
 
Během sametové revoluce dokumentuje události pro televizi CNN. V následujících letech absolvuje několik zahraničních expedic, při kterých vytváří cestopisné filmy z celého světa. Z jeho posledních velkých pro-jektů je třeba vyzdvihnout práci kameramana a fotografa na sérii České televize o historii velkých horolezeckých výstupů československých ex-pedic České himálajské dobrodružství. Výstava fotografií Petra Sirotka - Okamžiky uplynulých let v Leica Gallery Prague představuje dva zásadní cykly z bohaté tvorby českého fotografa Petra Sirotka (*1946); zátiší a fotografie z Nepálu. Při příleži-tosti konání výstavy vychází dvě publikace, které shrnují Sirotkovo ce-loživotní dílo.
 
Vstupné na výstavu: plné 70 Kč, snížené 40 Kč. /www.lgp.cz ">WEB/
Otevírací doba : po-pá: 10–21h, so+ne: 14–20h

 
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.