Share |

Petice za léčebné konopí

ilustrační foto Adam Fuchs

Zástupci lékařů, pacientů, akademiků a dalších osobností propagují petici za legislativní změny umožňující zpřístupnění léčby konopím. 
Má pomoci o pacientům, kteří trpí chorobami, u kterých je konopí považováno za účinnou nebo dokonce nejúčinnější dostupnou léčbu.
Petice navazuje na odborný seminář, jenž se uskutečnil na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v dubnu 2010. "Hlavním výstupem semináře bylo zjištění, že mezi politiky a zúčastněnými institucemi, od Národní protidrogové centrály, přes Státní ústav pro kontrolu léčiv, po Inspektorát pro kontrolu omamných látek panuje shoda, že pokud je konopí účinným preparátem na léčbu celé řady onemocnění, nebudou jeho využití ve výzkumu a následně v léčbě v České republice kladeny překážky. Poskytování konopí pro léčebné účely je v souladu s mezinárodními úmluvami OSN, jež upravují světovou prohibici drog," uvádějí organizátoři.
Redakce nemá na problematiku konopí jendotný názor, ale podporuje otevřenou diskusi.
Další názory je možné si přečíst  a petici lze případně i podepsat na

http://www.lecebnekonopi.cz

www.facebook.com/lecebne.konopi

 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.