Share |

NOC KOSTELŮ 2018 BUDE V KVĚTNU

foto pořadatel akce

 
Desátý ročník Noci kostelů se uskuteční 25. května 2018. Prostřednictvím tohoto projektu můžete poznat nejen kulturní hodnotu kostelů, kaplí a modliteben, ale také se potkat s křesťanstvím. VSTUP NA VŠECHNY AKCE BUDE ZDARMA.
 
V pražské arcidiecézi vás přivítá přes 300 otevřených kostelů, kaplí a modliteben s mnoha zajímavými programy, jako jsou například koncerty, workshopy, přednášky a komentované prohlídky bohoslužebných prostor. Můžete si vybrat i z netradiční nabídky, mezi kterou patří ochutnávky mešních vín, prohlídky zvonic, varhanních kůrů a dalších míst, kam se obvykle nedostanete. Připraveny jsou také programy zaměřené speciálně pro děti.
Za všechny vám můžeme doporučit např. rozhovor s novinářem a bývalým dlouholetým zahraničním zpravodajem ČT Josefem Pazderkou o Bohu a o člověku „Groznyj, Moskva, Varšava“ v kostele Panny Marie Královny míru v Praze 4 – Lhotce, ikonografický workshop v katedrálním chrámě sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2 – Novém Městě nebo provedení skladby Leoše Janáčka „Otče náš“ spolu se scénickými obrazy k jednotlivým částem v podání Libockého sboru v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze 6 – Liboci.  Podrobnosti o všech programech najdete na www.nockostelu.cz a také v brožurce, která bude k dispozici předem v kostelích a také v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí nebo na recepci budovy semináře v Thákurově ulici.
Z historie Noci kostelů: V roce 2005 proběhla první Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) ve Vídni. O rok dříve nechal kostelník v jednom z vídeňských kostelů večer během úklidu kostel otevřený a zjistil, že otevřené dveře ve večerní atmosféře jsou pozváním pro kolemjdoucí vstoupit. Během čtyř let se akce spontánně rozšířila do celého Rakouska a každoročně se do Lange Nacht der Kirchen zapojuje na 700 kostelů a modliteben. V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a poprvé se konala v České republice. V roce 2010 se již otevřely kostely a modlitebny v celé České republice, v roce 2011 poprvé také na Slovensku a od roku 2012 se Noc kostelů (Kirikute Öö) koná v Estonsku. V roce 2016 proběhla první Noc kostelů ve Švýcarsku.
V České republice se do Noci kostelů každoročně zapojuje na 1 400 kostelů a modliteben, které kromě otevřených dveří nabízejí více než 6 000 doprovodných programů.
Zájem bývá pravidelně velký a každoročně se pohybuje kolem 450 000 návštěvnických vstupů. Autorkou jednotného vizuálního stylu je rakouská grafička Vera Rieder. Do prvního ročníku Noci kostelů v roce 2009 se zapojilo 25 kostelů v brněnské a 9 kostelů v plzeňské diecézi. I přes nepřízeň počasí bylo v Brně a okolí zaznamenáno 90 000 návštěvnických vstupů a dalších 10 000 v Plzni.
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.