Share |

Museum Montanelli zve na komentovanou prohlídku

foto MuMo

Komentovaná prohlídka 
Ludmila Jandová - Mezi nebem a zemí

Dovolujeme si vás pozvat na komentovanou prohlídku
ve středu 31. ledna 2018 v 18:00 hodin.
Výstavou provede kurátorka Dadja Altenburg Kohl.
Výstava končí 23.2.

Svou účast prosíme potvrďte do 29. ledna 2018 na emailovou adresu info@museummontanelli.com
Vstup volný!
O výstavě
 

 

Mezi nebem a zemí

Ludmila Jandová

MuMo Praha 13/10/2017 – 23/2/2018
 

Akademická malířka Ludmila Jandová se po celý její profesní život věnovala malbě, kresbě, grafice, kolážím a skulptuře. Její tvorba je rozsáhlá a tematicky různorodá. Často se oslovené náměty prolínají. Děje jednotlivých prací evokují další obsahové roviny, které zasluhují filosofický diskurs. Provázanost díla odráží skutečnost, že autorka pracovala v cyklech, ve kterých pak obměňovala, doplňovala a rozvíjela, často “ad absurdum”, jednotlivá témata. Její dílo je femininní, intelektuální, spirituální, ale hlavně stále aktuální.
Výstava v Museu Montanelli nemůže ani zdaleka pojmout  obsáhlý výběr z celého jejího díla. Pomocí jednotlivých tvůrčích cyklů se tak koncepcí výstavy samotné stává pokus alespoň částečného náhledu do tvorby této vyjímečné malířky a ženy.
V horní části a první místnosti muzea najdeme práce z jednotlivých důležitých tvůrčích období. Od jejího raného díla, ovlivněného malířskými směry, které se snažily po druhé světové válce navázat na předválečnou modernistickou tvorbu, až po její akademickým studiem ovlivněné krajiny a portréty.  Již zde lze ale z autorčina rukopisu přibližně vyčíst, kde svou budoucí úlohu a umělecké poslání hledá.
Jednoznačně je to člověk a jeho úloha ve světě, lidské společenství, zázemí domova a tradiční hodnoty, příroda, která nás obklopuje a živí a zároveň říše zvířat, kterou Ludmila Jandová s lidským společenstvím propojila.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.