Share |

Linda Olsson: SONÁTA PRO MIRIAM, nominovaný na prestižní International Dublin Literary Award

foto: nakladatelství Vyšehrad

Dojde-li ke strašlivé události, zúčastněné mnohdy pronásleduje trauma po zbytek života. Oběti často pohřbí prožité hrůzy hluboko do podvědomí. Vzpomínky vyplují na povrch příležitostně, může je vyvolat něco tak neškodného, jako je zvuk, vůně nebo nějaký předmět. Potlačené vzpomínky a dramatické následky jejich uvolnění jsou námětem románu švédské spisovatelky LINDY OLSSON SONÁTAPRO MIRIAM.Jeho hrdina, hudebník Adam Anker, po náhlé smrti dcery zůstává sám a šok z její ztráty jej nutí pátrat ve své minulosti. Stopy vedou do Krakova v době druhé světové války a na melancholický zasněžený ostrov stockholmského souostroví, kde kdysi zanechal svou životní lásku.Pohnutý příběh, nominovaný na prestižní International Dublin Literary Award, si získal čtenáře v mnoha zemích světa od Evropy, Austrálie až po USA.  Vydal Vyšehrad.
 
SONÁTA PRO MIRIAMzačíná ve chvíli, kdy Adam, klasicky vzdělaný hudebník na Novém Zélandě, navštíví expozici z druhé světové války. V části galerie věnované vyhla­zení objeví prosbu starší dámy o poskytnutí jakýchkoliv informací o muži jménem Adam Lipsi. To bývalo i jeho jméno. Vzkaz připojený k fotografii je ve své jednoduchosti výmluvný: „Bratra Adama jsem naposledy spatřilav listopadu roku 1939. Slyšela jsem, že s dobrým přítelem uprchl do Litvy. Naposledy se nám ozval asi o rok později. Adam byl nada­ným houslistou a měl před sebou slibnou mezinárodní kari­éru. Nikdy jsem ho nepře­stala hledat.“
 
Adam se rozhodne vydat za ženou, která by mohla být jeho tetou, a pochopit okolnosti své pohřbené minulosti. Téhož dne se mu však život zastaví, když náhle tragicky zemře jeho dcera Miriam. Následující rok uplyne jako v mlze. Osudovým se stane nález sponky, která v Adamovi vyvolá bolestnou vzpomínku na nesmyslnou anonymní nehodu, při níž Miriam zahynula. Sponka je klíčemmke dveřím, které zamkl. Nález jím otřese a vzbudí v něm potřebu dozvědět se, kdo je, a jak se stal tím, kým je. Vydává se do Polska a do Švédska a součástí jeho pátrání je i cesta zpět v čase k okolnostem jeho narození…
 
Linda Olsson napsala knihu, jako by to byla sonáta, s všudypřítomnými hudebními kadencemi. O svých zraněných hrdinech vypráví hodnověrně a s porozuměním. A všechna popisovaná místa s nimi osobně navštívila.   
 
Ze švédského originálu Sonat till Miriam, vydaného nakladatelstvím Albert Bonniers Förlag v roce 2008, přeložila Jana Svatošová
Vydalo nakladatelství Vyšehrad roku 2016
Odpovědná redaktorka Marie Válková
Počet stran 256, MOC 278 Kč      
 
Linda Olsson: SONÁTA PRO MIRIAM (anotace)
Co nám udělali rodiče, nikdy neuděláme svým dětem. To si říkáme, abychom se nakonec vždycky přistihli, že dětem činíme totéž, čím se rodiče „provinili“ na nás. Ke stejnému prozření dochází i hlavní hrdina románu, švédský hudební skladatel a houslista Adam Anker, žijící na Novém Zélandu. Právě  zde dokázal Adam vytvořit klidný domov pro svou dceru Miriam. Nedokázal jí ale říct pravdu o tom, kdo je její matka a proč o ni nestála, stejně jako on sám se nikdy nedozvěděl o svém původu ani o osudech své rodiny. Po Miriamině náhlé smrti Adam zůstane sám a šok z její ztráty jej nutí obrátit se k vlastní minulosti. A tak se rozhodne zjistit, co se stalo s rodinou jeho matky v naději, že znovu najde smysl žití. Stopy vedou do Krakova v době druhé světové války. Podobně jako sonáta představuje hudební téma a v různých tóninách je pozměňuje, je Sonáta pro Miriam důmyslně komponovanou variací na důsledky mlčení. Je silným příběhem o hledání minulosti, rozkrytítajemství, která byla dlouho pohřbená, a o nezbytnosti sdílet s druhým člověkem důležité a bolestné události v životě. Vypovídá o ztrátě, zármutku, samotě a krutých volbách, zároveň je však prodchnuta hudbou, láskou a konečně uskutečněnými rozhovory přinášejícími smíření. Její tóny ještědlouho doznívají.
 
Linda Olsson se narodila v roce 1948 ve Stockholmu, kde vystudovala práva. Manželova práce ji zavedla do Afriky a Asie, v roce 1990 se s rodinou usadila v Aucklandu na Novém Zélandě. Teprve zde, na druhém konci světa, našla potřebný klid na psaní. V roce 2005, ve svých sedmapadesáti letech, debutovala románem Let Me Sing You Gentle Songs, v němž se vrátila do domácího, švédského prostředí. Kniha vyšla ve více než dvaceti zemích a v roce 2006 byla nominována na nejlepší románovou prvotinu Britského společenství národu. Ještě vetší ohlas – mimo jiné i nominaci na prestižní International Dublin Literary Award – Lindě Olsson přinesl druhý román Sonáta pro Miriam (Sonata till Miriam, 2008). Vykrystalizoval v něm autorčin charakteristický rukopis
 
– poetický jazyk, důraz na detail a vylíčení atmosféry. Pohnutý příběh hudebníka Adama Ankera, pátrajícího ve své minulosti, vyšel v mnoha zemích světa
– v Evropě, Austrálii, na Novém Zélandě a v USA. Povzbuzena tímto úspěchem vydala autorka další tři romány Det goda inom dig (2011, angl. The Kindness of Your Nature), The Blackbird Sings at Dusk (2014) a A Sistet In My House (2016).


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.