Share |

Křest knihy: Radek Brousil: Rozmluvy / Asides

foto: pořadatel akce

Křest knihy Rozmluvy / Asides Radek Brousil proběhne v úterý 2.11. v 19:00 ve Fotograf Gallery, Školská 28, Praha 1.

Na první pohled krajina. Estetické ztvárnění - zachycení přírodních krás i lidského působení, prolínání přírodní a kulturní krajiny, ale také série posunů, dialogů a jemných intervencí. Na straně druhé, osobní výpověď autora a především snaha se skrze objektiv přiblížit sobě samému. I tak lze ve zkratce popsat sérii Rozmluvy, jež se stala výchozím bodem pro tuto publikaci, ale také významným mezníkem v tvorbě Radka Brousila.

Kniha je výsledkem autorovy „cestovní rezidence“, kterou v říjnu 2012 zorganizovala Banská St a nica Contemporary. Projekt podpořila Nadácia Intenda, Ministerstvo kultúry SR a Peyer.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.