view counter
Share |

Keltské oslavy čarodějnic: Beltine přichází

 

Magická „čarodějnická“ noc z 30. dubna na 1. května je Kelty uctívána od pradávna. A i do  dnešních dnů mnoho následovníků. Největší oslavou je tradiční Svátek keltské kultury Beltine 2011. Letos se uskuteční již 17. ročník a tentokrát zavítá na jeden z nejkrásnějších barokních zámků v Jaroměřicích nad Rokytnou.

 

Jde o výjimečný zážitkový festival, kde kromě nepřetržitých hudebních vystoupení a tance, je možné si v keltské vesnici vyzkoušet devět pradávných řemesel, vyrobit si vlastní suvenýr, utkat se ve hrách našich předků nebo skolit vlastnoručně oštěpem či šípem kance. Letos budou na Beltine poprvé přítomni i kameníci, kteří budou ručně otesávat kameny, vyrábět kamenné mísy ze žuly s keltskými motivy či tvořit reliéfy do opuky. Každý návštěvník si může vyrobit z kamene jednoduchý přívěsek, vyrýt do něj svůj symbol, a nechat si jej  provrtat vrtačkou s kamenným setrvačníkem,  kterou podle literatury používali již Keltové.

 

Nebude chybět ani tradiční přednáška známého archeologa Dr. Jiřího Waldhausera. Tentokrát na téma: „Byli otroci Keltů kdysi u Jaroměřic nad Rokytnou?“ Dr. Waldhauser představí jeden z nejméně probádaných problémů – osud staršího (halštatského) obyvatelstva během keltské okupace hlavně jihozápadní Moravy.Tuto svéráznou (a početnou) skupinu památek archeologové nazvali (shodou okolnosti podle místa konání Beltine 2011) jaroměřický typ. Po příchodu Keltů v 5. století př.n.l.mělo starší obyvatelstvo přežívat pod jejich ujařmením až do 3. století př.n.l. Autor přednášky zprezentuje terénní obrázky jaroměřických (i okolních) lokalit a početnou hmotnou kulturu z nich. Narazí na problém otroků, o nichž u Keltů mluví nejenom písemné prameny např. Caesarovy Zápisky o válce galské (otroky se stávali ti Keltové, kteří nezvládli platit daně), ale i archeologické nálezy např. okovů pro zajatce.

 

A při svátku Beltine nebude chybět samozřejmě hudba, která je jeho nejdůležitější součástí. Po loňském vystoupení divoké italské folk-metalové skupiny Folkstone se letos na návštěvníci mohou těšit na další z nových hudebních stylů keltské hudby a to na folk-punk maďarské skupiny Firkin. Postupně se představí také hvězdy domácí keltské hudební scény – skupiny Asonance, Bran, Dick O´ Brass s bretaňským zpěvákem F.Jacqem, Happy To Meet, Jauvaus. O noční Fest Noz se postarají skupiny Naostro, Vintage Vine a M3.

 

Program Svátku keltské kultury Beltine probíhá nepřetržitě od 20. hodiny do prvomájového poledne. Návštěvníci mohou využít i zázemí stanového městečka.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.