view counter
Share |

KDO BYLY TYTO KOSTRY? Pojďte ke křížku

 
Renesanční křížek Jana Žďárského ze Žďáru, 1598, Červený Újezd – Svárov
 
PŘEDNÁŠKA
 
Máme pro vás tip na zajímavou přednášku s promítáním nejen archeologického průzkumu kosterních nálezů z roku 2017 a výkladu historie renesančního křížku Jana Žďárského ze Žďáru 1598, Červený Újezd – Svárov.
Koná se v sobotu 10.2. 2018 od 17.00, místem konání je Sokolovna - sál, Červený Újezd.
Oč půjde?
Přednáška s promítáním fotodokumentace archeologického průzkumu kosterních nálezů objevených v únoru roku 2017 během výkopových prací. Výklad historie a souvoslostí s obcí renesančního křížku Jana Žďárského ze Žďáru 1598, Červený Újezd – Svárov. Během stavebních prací v roce 2017 bylo nalezeno šest koster, patrně z doby třicetileté války, pohřbených na severní straně tohoto křížku.
KDO BYLY TYTO KOSTRY?
Pokud se chcete dozvědět více o souvislostech tohoto našeho vzácného místa, přijďte naslouchat a diskutovat se zástupci z řad archeologie, památkářů a muzea. Mělo by zde večer být vystaveno i pár nálezových kosterních artefaktů.
 
Postup prací objevu - křížek 1598, foto zde:
https://goo.gl/photos/AfkgQGh8jfeX78hYA
https://drive.google.com/open?id=0B_o9DqZAV7v7WV9hdHMyZVVFQkU
 
Třicetiletá válka – historie – slovník wikipedia:
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka
 
---
historie křížku:
Roku 1525 koupil ves Újezdec spolu s pustými vesnicemi Svárovem a Rymání Jan Žďárský ze Žďáru, syn Cotharda Floriána. Spravoval na místě svého otce Tachlovice a často přebýval na Červeném Újezdě. Oženil se s Kateřinou ze Škovradu a v roce 1598 se jim narodil syn Florián Jetřich. Jan Žďárský dlouho svého prvorozence nepřežil a téhož roku, 15. prosince 1598, odešel na věčnost. Podle pověsti jel ze zámku újezdeckého do kostela na Svárov a na cestě mezi Červeným Újezdem a Svárovem byl stižen smrtí. Na tomto místě dodnes stojí křížek, na jehož podstavci je uveden letopočet této nehody (1598). Ve svárovském kostele, kde byl Jan Žďárský pohřben, je umístěna náhrobní deska, na níž se čte tento nápis: "Léta páně 1598 v outerý po svaté Lucii na poli k druhé hodině na noc na celém orloji umřel urozený a statečný rytíř pan Jan Žďárský ze Žďáru, na Červeném Oujezdci a Tachlovicích, jehožto duši Pán Bůh milostiv býti rač a v tomto místě pochován jest".
 
Šona, V. 1970: Úryvky z dějin obcí Červený Újezd a Svárov v okrese kladenském,
(strojopis uložen na obecním úřadě v Červeném Újezdě)
---
 
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.