Share |

Kam směřuje vzdělávání? Ve Skotsku se probíraly trendy a možnosti

V polovině září se již tradičně uskutečnilo setkání více než 5 000 odborníků z řad vysokého školství a vzdělávání na mezinárodním veletrhu a konferenci EAIE, který se konal ve skotském exhibičním centru v Glasgowě.
 
Téma letošního ročníku bylo inspirováno pojednáním místního rodáka a „otce“ moderní ekonomie, Adama Smithe. Bohatství národů bylo prezentováno zástupci 90 zemí světa, kteří diskutovali nad otázkami nových trendů ve vzdělávání a poslouchali zkušenosti svých zahraničních kolegů v průběhu tří programem nabitých dnů. 
Této mimořádné příležitosti sdílení různorodé praxe se zúčastnila i Česká republika – Dům zahraniční spolupráce (DZS), který připravil společný stánek, na kterém se prezentovalo 16 českých vysokých škol pod značkou Study in the Czech Republic. 
Na stánku se představily tyto veřejné i soukromé univerzity: Anglo-americká vysoká škola, Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Metropolitní univerzita Praha, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoké učení technické v Brně a Západočeská univerzita v Plzni. 
Tato výjimečná příležitost intenzivního mezinárodního dialogu přinesla mnoho příležitostí pro navázání nových strategických partnerství, aktualizování informací od dlouholetých partnerů, jako i možností k rozšíření znalostí o vysokoškolském vzdělávání napříč různými kontinenty. Intenzivní výměnu zkušeností a poznatků dále doprovázely kulturní akce jednotlivých prezentovaných zemí v podobě rozmanitých ochutnávek tradičních nápojů či jídel.
Už nyní se můžeme začít připravovat na nadcházející ročník EAIE, který se v příštím roce bude konat v Liverpoolu a ponese se v duchu tématu, tentokráte inspirovaném slavným liverpoolským rodákem Johnem Lennonem a jeho tvorbou, především písní jednotící všechny národy Imagine.

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.