Share |

KAM S NÍM: Třídění odpadu v praxi. Kam patří stará CD a co s matrací?

Sklenička, kterou jsme rozbili na večírku: Jasně, kontejner na sklo. Popsaný papír - jasně. Ale kam s dalšími věcmi?
Ve spolupráci s webem trideniodpadu.cz pro vás máme užitečný seznam věcí a toho, kam patří, když se jich chcete zbavit.
 

A
ALOBAL Směsný odpad. Popř. sběrné nádoby na hliník - tam kde jsou.
 
AKUMULÁTORY Sběrný dvůr, specializované firmy. Více ZDE.
 
AKVÁRIA Možno do kontejneru na barevné sklo. Lépe na sběrný dvůr. Bez vody, samozřejmě.
 
AUTOVRAK Prostřednictvím autorizovaných likvidátorů, sběrný dvůr. Více ZDE.
 
AUTOSKLO Sběrný dvůr. Více ZDE.
 
AZBEST Zabalit do igelitu a kontaktovat autorizovanou firmu. Více o azbestu ZDE. V okolí Prahy zkuste tuto.
 

B
BAKELIT Sběrný dvůr nebo směsný odpad.
 
BALICÍ PAPÍR  Klasický balicí papír do kontejneru na papír. Povoskovaný do směsného odpadu.
 
BARVY Zbytky barev do sběrného dvora nebo do kontejnerů na nebezpečný odpad. Pečlivě uzavřít.
 
BATERIE Sběrné boxy, některé kontejnery na elektroodpad. Více ZDE.
 
BIOODPAD Cokoli, co je biologického původu, je možno kompostovat. Pokud máte štěstí, že jsou v místě vašeho bydliště hnědé kontejnery, tak tam. Jinak směsný odpad  Více ZDE.
 
BIOPLAST 100% bioplast lze kompostovat. Ostatní (což je většina) směsný odpad. Ne do žlutého kontejneru na plast! Více ZDE.
 
BRÝLE Sbírají je některé charitativní organizace. Jinak směsný odpad.
 

C
CD Žlutý kontejner na plasty. Více ZDE.
 
CELOFÁN Směsný odpad.
 
CEMENT Ztvrdlý cement nebo cementové bloky a sběrný dvůr. Nebo prostřednictvím firmy zabývající se odvozem a likvidací stavebního odpadu. Totéž platí o vybouraném zdivu, zbytcích z demolic, apod. Více ZDE.
 
CIGARETY Popelník.
 
ČASOPISY TIŠTĚNÉ NA KŘÍDOVÉM PAPÍRU Směsný odpad. Nepálit v kamnech!
 
ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY V obalu na sběrný dvůr nebo do kontejneru na nebezpečný odpad. Vylévat do výlevky zbytky není nejlepší nápad.
 

D
DEODORANTY v plastových obalech do kontejneru na plasty. Ve skleněných do zeleného kontejneru na sklo. Aerosol do směsného odpadu.
 
DLAŽDICE A DLAŽBA Sběrný dvůr, jedná se o stavení odpad.
 
DRÁTĚNÉ SKLO Sběrný dvůr.
 
DŘEVO / DŘEVOTŘÍSKA Sběrný dvůr. 
 
DRÁTY Sběrný dvůr. Kabely a různé propojky možno do kontejneru na elektroodpad.
 
DURAL Sběrný dvůr.
 

E
ELEKTROSPOTŘEBIČE Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru, popř. svoz velkoobjemového odpadu. Více ZDE.
 
ETERNIT Může obsahovat azbest. Zacházet opatrně. Likvidaci svěřit odborné firmě. Popř. postup jako u azbestu.
 

F
FILMOVÝ MATERIÁL Je možno odevzdat ke zpracování ve specializovaných firmách. Jinak směsný odpad.
 
FOTOGRAFIE Směsný odpad.
 
FROTÉ PRÁDLO A RUČNÍKY Ideálně sběrný dvůr. Jinak směsný odoad. Pokud jsou v dobrém stavu tak kontejnery na použitý textil.
 

G
GRAMODESKY / VINYL Směsný odpad. Obaly do papíru.
 
GUMA Směsný odpad.
 

H
HALOGENOVÁ SVÍTIDLA Elektroodpad nebo sběrný dvůr. Výbojky do kontejnerů na úsporné žárovky.
 
HLINÍK Sběrný dvůr. Nebo některá z mála sběrných míst, popřípadě se někdy sbírá ve školách. Více ZDE.
 
HOBRA Sběrný dvůr.
 
HOUBIČKY A ŽÍNKY Směsný odpad.
 
HRNCE, KASTROLY A PÁNVE Sběrný dvůr. Popřípadě směsný odpad.
 

CH
CHROMOVANÉ A POCHROMOVANÉ PŘEDMĚTY Sběrný dvůr.
 
CHEMIKÁLIE Nebezpečný odpad, sběrný dvůr. Nevylévat do záchodů, umyvadel, van nebo kanalizace!
 

I
IGELIT Žlutý kontejner na plast.
 
INFEKČNÍ ODPAD Specializované firmy. Infekční odpad z domácností pečlivě zabalit a odevzdat ve zdravotnickém zařízení (ideálně po předchozí domluvě). Více ZDE.
 

J
JUTA Směsný odpad.

K
KABELY Kontejnery na elektroodpad, sběrný dvůr.
 
KABELKY A TAŠKY Pokud v dobrém stavu tak kontejner na použitý textil. Jinak směsný odpad.
 
KAMENINA Směsný odpad, sběrný dvůr.
 
KELÍMKY OD JOGURTŮ apod. Žlutý kontejner na plasty.
 
KELÍMKY OD PIVA A NÁPOJŮ (POVOSKOVANÉ) Směsný odpad. PLASTOVÉ do plastu
 
KERAMIKA, KERMACICKÉ DLAŽDICE Směsný odpad, sběrný dvůr.
 
KNIHY Modrý kontejner na papír. Nepapírové přebaly do směsného odpadu.
 
KOBERCE Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad.
 
KOPÍROVACÍ PAPÍR Směsný odpad.
 
KOSMETIKA Zbytky nechte v nádobách (tzn. zbytečně nevypouštět do kanalizace) a vyhazujte plast do plastu, sklo do skla, hliník (pod tlakem) do směsného odpadu.
 
KRABIČKY OD CIGARET Směsný odpad.
 
KRÉMY V obalech dle materiálu. Plastové do plastu, skleněné do skla.
 
KŘÍDOVÝ PAPÍR Směsný odpad.
 
KOŽENÉ ZBOŽÍ A KOŽEŠINY Pokud je použitelné tak kontejner na textil. Jinak směsný odpad.
 
KVĚTINÁČE PLASTOVÉ Žlutý kontejner na plast. Stejně tak truhlíky a podobné.

L
LEDNICE A MRAZÁKY Sběrný dvůr nebo v rámci zpětného odběru. Více ZDE.
 
LÉKY A LÉČIVA Do lékáren. Ideálně nesplachovat do WC, to raději směsný odpad... pokud jste líní. Obaly od léků podle materiálu. VÍCE.
 
LEPENKA PAPÍROVÁ Modrý kontejner na papír. Netřeba zbavovat izolep nebo kovových svorek.
 
LEPIDLA Ideálně do kontejnerů na nebezpečný odpad. Jinak odpad směsný.
 
LINOLEUM Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad. Nepálit!
 

M
MAGNETOFONOVÉ KAZETY A CÍVKY Žlutý kontejner na plast.
 
MOLITAN Sběrný dvůr. 
 
MATRACE Velkoobjemový odpad - sběrný dvůr. Někteří prodejci nabízejí odvoz a ekologickou likvidaci při koupi nové matrace.
 
MIKROTEN Žlutý kontejner na plast.
 
MÍČE Do brány nebo do směsného odpadu.
 
MOBILNÍ TELEFON Kontejner na drobný elektroodpad, u operátora nebo prodejce, popř. různá charita.
 
MONITORY Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru.

N
NÁBYTEK Velkoobjemový odpad, sběrný dvůr.
 
NÁPOJOVÉ KARTONY (TERTRAPACKY) Oranžový kontejner. Pokud není tak modrý na papír. Více ZDE.
 
NEREZ Sběrný dvůr.
 
NOVODUR Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy ne do žlutých kontejnerů na plasty. Je to PVC.
 
NOVOPLAST Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy do žlutých kontejnerů na plast. Opět PVC.

O
OBÁLKY Obyčejné i bublinkové do kontejneru na papír. Netřeba z nich cokoli odstraňovat.
 
OBUV je možno vhazovat do kontejnerů na použitý textil. Jen takovou, která je ještě použitelná. Jinak směsný odpad.
 
OLEJE (potravinové) Do PET lahve, zavřít a šup do směsného odpadu. VÍCE ZDE.
 
OLEJE MOTOROVÉ U benzinových stanic, sběrný dvůr. VÍCE TADY.
 
OCEL Sběrný dvůr. Menší kusy kontejnery na kov. Pokud ještě někde fungují sběrny kovu, tak tam. VÍCE ZDE.

P
PAPÍR Modrý kontejner, sběrna. Více o papíru ZDE.
 
PAPÍROVÉ KAPESNÍKY  UTĚRKY Směsný odpad.
 
PILINY V malém množství je lze kompostovat. Bioplynné stanice. Jinak směsný odpad. 
 
PLAST Žlutý kontejner na plasty (mimo PVC). Popř. sběrný dvůr. Více o plastu ZDE. Z PET lahví odstraňte PVC etikety.
 
PLATA PAPÍROVÁ OD VAJEC Vyberte si: modrý kontejner na papír, směsný odpad, kontejner na bioodpad nebo kompost.
 
PLATA PLASTOVÁ OD VAJEC Žlutý kontejner na plast.
 
PLECHOVKY (alu) V některých lokalitách jsou kontejnery na kov/hliník. Nebo sběrný dvůr.
 
PLENY JEDNORÁZOVÉ Zabalit do igelitu a do směsného odpadu. Nepálit.
 
PLEXISKLO Sběrný dvůr.
 
PNEUMATIKY V rámci zpětného odběru v pneuservisech, sběrný dvůr. Více ZDE.
 
POČÍTAČE A POČÍTAČKY Kontejner na elektroodpad, sběrný dvůr, prodejce. VÍCE ZDE.
 
POHLEDNICE Směsný odpad. Staré pohlednice bez lesklé fotografi možno do kontejneru na papír.
 
POLYSTYREN Žlutý kontejner na plasty.
 
POLYURETAN Sběrný dvůr.
 
PORCELÁN Směsný odpad
 
POZINKOVANÝ PLECH Sběrný dvůr.
 
PVC Větší množství na sběrný dvůr. Jinak směsný odpad. Více o PVC ZDE.

Q
Žádný odpad od Q nás nenapadá ...

R
REPELENTY Nevylévat do kuchyňského odpadu ani WC. Ideálně do kontejneru na nebezpečný odpad.
 
ROLETY pokud jsou z papíru papír, jinak směsný odpad.
 
RULIČKY OD TOALETNÍHO PAPÍRU NEBO KUCHYŇSKÝCH UTĚREK: kontejner na papír, směsný odpad , bioodpad nebo kompost.
 
ŘEDIDLA Dobře uzavřené do kontejneru na nebezpečný odpad. Nebo sběrný dvůr. Nevylévat do odpadu.

S
SÁČKY OD CHIPSŮ, SLADKOSTÍ Žlutý kontejner na plasty.
 
SÁDROKARTON Sběrný dvůr.
 
SAMOLEPKY i podklad samolepky do směsného odpadu.
 
SILIKONY Směsný odpad.
 
SILON Směsný odpad.
 
SKELNÁ VATA Sběrný dvůr. Ideálně zabalená v igelitu. Ve větším množství specializovaná firma.
 
SKLENICE Kontejner na sklo.
 
SKLO Kontejnery na sklo. Bílé na čiré (průhledné) a zelené na barevné sklo. Pozor! Ne všechno sklo je možno vhazovat do těchto kontejnerů. Více o skle ZDE.
 
STELIVO PO DOMÁCÍCH MAZLÍČCÍCH Zabalit do plastu a směsný odpad. Pokud je 100% přírodní je možno ho kompostovat nebo bioodpad.
STROMEČEK viz dřevo
STŘELIVO Specializované firmy. Více ZDE.
 
SUŤ Sběrný dvůr nebo specializované firmy na odvoz suti. Jedná se o stavební odpad.
 
ŠANONY Papírové do kontejneru na papír. Není třeba odstraňovat kovové součásti. Šanony s plastovým potahem do směsného odpadu.

T
TAMPONY Směsný odpad.
 
TAPETY Směsný odpad.
 
TEFLON Směsný odpad.
 
TELEVIZORY Sběrný dvůr, nebo v rámci zpětného odběru u prodejce.
 
TEPLOMĚRY Lékárny. Pozor, ne všechny lékárny teploměry odebírají. S rtuťovými teploměry zacházet opatrně!
 
TÉROVÝ PAPÍR Sběrný dvůr.
 
TEXTIL Sběrné kontejnery na textil, sběrný dvůr. Více ZDE. Nepoužitelný nebo zašpiněný textil do směsného odpadu.
 
TONERY A INKOUSTY DO TISKÁREN Zpětný odběr, některé kontejnery na elektroodpad. Více informací ZDE.
 
TRÁVA POSEKANÁ Kompost, bioplynná stanice, sběrný dvůr.
 
TUBY OD ZUBNÍCH PAST, KRÉMŮ, APOD. Žlutý kontejner na plasty.
 
TUKY Z KUCHYNĚ Pečlivě uzavřít do PETky a do směsného odpadu. Menší množství vsákneme do papírového ubrousku nebo papírové kuchyňské utěrky a vhodíme do směsného odpadu. Více ZDE.

U
UBROUSKY Směsný odpad.
UHYNULÁ ZVÍŘATA Možností je několik. Každopádně pokud pohřbíváte na zahradě, vyhláška nařizuje nejméně 200 m od zdroje pitné vody.
UMAKART Směsný odpad nebo sběrný dvůr.
 

V
VÁNOČNÍ STROMKY V lednu sváží město, jinak sběrný dvůr podobně jako jiné dřevo.
VARNÉ SKLO Směsný odpad.
 
VATA Směsný odpad.
 
VÍČKA OD PET LAHVÍ Nechat la lahvích a spolu s nimi do žlutého kontejneru. Nebo zvlášť - VÍCE ZDE.
 
VÍČKA OD ZAVAŘENIN, KOMPOTŮ, apod. Směsný odpad. Popřípadě kontejnery na hliník.
 
VÍČKA Z PLASTU OD KÁVY apod. Žlutý kontejner na plasty.
 
VIDEOKAZETY (VHS, BETA, apod) Do žlutého kontejneru. Netřeba rozebírat. Stejně tak jejich plastové obaly. Papírové přebaly do modrého kontejneru na papír.
 
VOSKOVÝ PAPÍR Směsný odpad.

Z
ZÁCLONY A ZÁVĚSY Sběrný dvůr, kontejnery na textil.
 
ŽÁROVKY OBYČEJNÉ Směsný odpad.
 
ŽÁROVKY ÚSPORNÉ, ZÁŘIVKY Sběrné kontejnery Ekolampu, sběrný dvůr. Více ZDE.
 
ZEMINA Zeminu z květináčů je možné vysypat někde v přírodě. Větší množství pak specializovaná firma.
 
ZRCADLA Směsný odpad.
 
ZUBNÍ KARTÁČKY A PLASTOVÉ KARTÁČE Plast nebo směsný odpad, chcete-li.
 
ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE Nutná odborná likvidace!! Více o dřevěných železničních pražcích ZDE
 
ŽELEZO Do výkupen, sběrný dvůr. VÍCE ZDE.
 
 

NĚKOLIK RAD JAK ROZUMNĚ TŘÍDIT ODPAD.

  • Všeobecně platí, že veškeré odpady od Vás převezmou ve sběrných dvorech. ZDARMA máte-li v dané oblasti místo bydliště.
  • Pamatujte, že existuje zpětný odběr. Vysloužilé věci můžete odkládat 'zdarma' u prodejců nebo na vybraných místech.
  • Z papíru není třeba odstraňovat spony, svorky, zbytky izolep, průhledná okénka, apod.
  • Nemá smysl vymývat obaly. Jen si zanesete kanalizaci. Význam to má jen když obaly delší dobu skladujete.
  • Sklo zbytečně nerozbíjejte. Ztížíte tím jeho další třídění na třídícím pásu.
  • Z elektrospotřebičů není třeba vymontovávat vestavěné baterie. O to se postará zpracovatel.
  • Textil vždy do kontejnerů vhazujte v igelitových taškách nebo pytlích. Zjednodušíte tak svoz. Špinavý textil do směsného odpadu.
  • Některé odpady od Vás mohou převzat jen osoby k tomu oprávněné. Jedná se zejména o autovraky anebezpečné odpady, azbest, apod.
  • Pamatujte, že materiály, kterých není v oběhu dostatečné množství, skončí ve spalovně – i když jsou recyklovatelné.

 
Zmenšete obsah odevzdávaného odpadu - sešlápnutí plastových lahví, tetrapacků nebo plechovak. Stejně tak papírové krabice je důležité rozložit, nebo rozřezat na menší kusy. Proč? Zabírá to pak méně místa.
 
Odpady nikdy nepalte. Krom toho, že si zaneřádíte komín vypustíte do ovzduší i nebezpečné splodiny, které vám a vašemu okolí mohou způsobit vážné újmy na zdraví. 
Odvoz objemného odpadu na sběrné dvory nabízejí něteré stěhpvací formy (např. Ravočer), ale není to levné.

Ještě než cokoli vyhodíte, zkuste se zamyslet, jestli by to nešlo znovu použít. Prodloužení životnosti čehokoli je mnohem přínosnější, než recyklace a ekologická likvidace dohromady.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.