Share |

John Cale v Praze vystoupí na Cenách paměti národa. V nich můžete do konce října hlasovat i vy

17.11., Národní divadlo
foto Jiří Janda

Až do konce října může veřejnost na internetu podpořit statečné evropské pamětníky, kteří našli odvahu postavit se komunistické totalitě a kteří byli letos nominováni na prestižní evropské Ceny Paměti národa. Jsou mezi nimi i čtyři Češi – bývalá politická vězenkyně Julie Hrušková, učitelka Dana Vargová, která protirežimní aktivity dokázala spojit s péčí o postiženého syna, Rudolf Bereza, signatář Charty 77 a iniciátor dopisu „moravských dělníků“ Gustavu Husákovi a Juliána Lápková, která nezištně pomáhala muklům v uranových dolech. 
Na webu www.cenypametianroda.cz mohou lidé vkládat ocenění nominovaným osobnostem a sdílet jejich příběhy na sociálních sítích. Také k této podpoře veřejnosti pak přihlédne mezinárodní porota historiků, spisovatelů a dokumentaristů při výběru pěti laureátu Cen Paměti národa. Dvě desítky nominovaných osobností z Čech, Polska, Slovenska, Německa a Maďarska spojuje aktivní odpor proti komunistické totalitě, která se ve střední Evropě před 25 lety zhroutila. Ceny budou předány 17. listopadu v Národním divadle v Praze. Slavnostní ceremoniál doprovodí Koncert pro hrdiny - překvapivé spojení mezinárodně respektovaných hudebníků a středoevropských popových a rockových hvězd. Letos na nich vystoupí také John Cale.
Ceny Paměti národa jsou prestižním evropským oceněním, které od roku 2010 každoročně uděluje společnost Post Bellum pamětníkům zlomových momentů minulého století, „kteří ve svém životě prokázali, že čest, svoboda a lidská důstojnost nejsou prázdná slova." Zrod ocenění je spojen s osobou zesnulého českého prezidenta Václava Havla, který řekl: „Chceme-li vědět, kým jsme, musíme znát svou minulost a snažit se pochopit, jakým výzvám, útlakům i pokušení byli naši předkové vystaveni. Pro to oceňuji Paměť národa." Letošní Ceny Paměti národa jsou udíleny pod záštitou Havlova bratra, filozofa a vědce Ivana M. Havla.
Podpora jednotlivých nominovaných není národnostně podmíněna a kdokoli může na webu ocenit kteréhokoli z dvacítky nominovaných Čechů, Poláků, Slováků, Maďarů a Němců. Nechybí mezi nimi například Kornel Morawiecki, polský disident a zakladatel Bojující solidarity, která již v osmdesátých letech vyzývala k obnovení nezávislosti Polska a sjednocení Německa, maďarský kněz Károly Olofsson, který své kněžské povinnosti neopustil ani po dobu 10 let, které strávil v sovětském gulagu, východoněmecký kněz Rainer Eppelmann, jehož aktivity natolik vadily tajné službě Stasi, že na něj spáchala dva atentáty nebo slovenský politik Jaroslav Fabok, který zažil německé válečné zajetí i komunistické vězení, kam putoval záhy po převratu v roce 1948.
Dvě desítky nominovaných osobností vybrala skupina historiků a badatelů z Post Bellum a partnerských organizací z příběhů pamětníků, uložených v internetové sbírce Paměť národa. Ta dnes obsahuje dva tisíce zpřístupněných nahrávek svědectví pamětníků zlomových momentů minulého století z třinácti evropských zemí, válečných veteránů, disidentů, přeživších holokaustu nebo politických vězňů) a je největší veřejnosti přístupnou pamětnickou sbírkou v Evropě.
„Cenu si samozřejmě zaslouží všichni nominovaní, ale vzhledem k času a velikosti akce můžeme udělit pouze pět ocenění. Veřejnost může nicméně podpořit a ocenit každého z nominovaných na internetu a na sociálních sítích. Koneckonců hlavním cílem Cen Paměti národa je odvahou a hrdinstvím pamětníků inspirovat dnešní společnost," říká Mikuláš Kroupa, ředitel společnosti Post Bellum.
O pěti letošních laureátech rozhodne odborná porota ve složení: Ivan M. Havel (vědec, bratr zesnulého prezidenta Václava Havla, Česká republika), Tomáš Halík (kněz a filozof, nositel Templetonovy ceny, Česká republika), Mikuláš Kroupa (dokumentarista a zakladatel Paměti národa, Česká republika), Zdeněk Hazdra (ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Česká republika), Michal Šmíd (šéfredaktor sbírky Paměť národa, Česká republika), György Konrád (spisovatel, Maďarsko), Peter Baumann (ředitel Brücke/Most Stiftung, Německo), Gyorgy Varga (překladatel a diplomat, Maďarsko), Ladislav Snopko (politik a bývalý ministr kultury, Slovenská republika), Štefan Hríb (šéfredaktor časopisu Týždeň, Slovenská republika), Helmut Frauendorfer (Journalist, Německo), Paweł Ukielski (historik, zástupce ředitele Muzea Varšavského povstání), Adrian Portmann (historik, Česká republika).
Laureáti převezmou v průběhu slavnostního ceremoniálu ocenění z rukou mezinárodně respektovaných osobností, jakými jsou filozof a nositel Templetonovy ceny Tomáš Halík, maďarský spisovatel György Konrád nebo bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová. O účasti jednáme také s německým prezidentem Joachimem Gauckem nebo bývalým polským prezidentem Lechem Walesou.
Součástí slavnostního večera bude Koncert pro hrdiny - překvapivé spojení mezinárodně respektovaných hudebníků a středoevropských popových a rockových hvězd. Mezi účinkujícími se objeví jeden z nejslavnějších světových muzikantů českého původu Ivan Král.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.