Share |

Jan Dyntera má výstavu!

Na jméno Jan Dyntera jste už mohli párkrát narazit a jeho fotky najít i na našem webu. Kdo sleduje jeho instagram, ví, že se věnuje i kreativním výbojům v podobě barevných ploch. Právě nyní přichází s výstavou v galrii Fotografic.
 
JAN DYNTERA
JAK SE POSUNOUT DÁL / HOW TO MOVE FORWARD
výstava / exhibition: 22. 3. – 6. 5. 2018 / otevřeno út–ne 13–18 h vstupné dobrovolné / entry voluntary
O výstavě:
Jak se posunout dál? Jak se stát superhrdinou? Jak vyrobit máslo a zhubnout stehna? V jedinečném projektu pro Galerii Fotografic se Jan Dyntera noří do hlubin virtuálního prostoru, aby zkoumal dekonstrukci obrazu často vyhledávaných pojmů a následně pak představil abstrahovanou vizuální stránku internetového vyhledávání. V kritickém momentu ztráty připojení se z rozličných obrázků stávají jen monochromatické plochy, které Dyntera specifickým způsobem za pomocí velkoformátového fotoaparátu přenáší do abstraktních fotografií. Výsledné barevné obrazce však „posouvá dál“ a zamýšlí se co, jak a proč vyhledáváme, do jaké míry věříme internetovým zdrojům včetně všeobjímajících fake news, jaký dopad má digitalizace na jedince či jak bude vypadat internet budoucnosti.
Jan Dyntera (*1974) se dlouhodobě zabývá prolínáním analogového a digitálního světa a hledá, jak rozšířit výrazové možnosti fotografie. Vystudoval Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Žije a pracuje v Praze. www.dyntera.com
How to move forward? How to become a superhero? How to make butter or how to slim thighs? In his unique project for Fotografic, Jan Dyntera dives into depths of virtual space to explore deconstruction of image of most popular search terms to introduce the abstract visual version of it. In critical moments of connection loss, various pictures are transformed into simple monochromatic patchworks which are then converted by the artist into abstract images using a specific method and large format camera. Dyntera however “moves the resulting image forward” as he contemplates over obvious questions of what, how and why we browse the net, to what extent we believe in internet sources, including widespread fake news, what is the impact of digitization on individuals or how the internet will look like in the future.
Jan Dyntera (*1974) explores interactions of analog and digital and searches for new methods of expression in modern photography. He completed his studies of photography at the Institute of Creative Photography, Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava. He lives and works in Prague. www.dyntera.com 
 

GALERIE FOTOGRAFIC,
Stříbrná 2, 110 00 Praha 1, +420 603186470, info@fotografic.cz 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.