Share |

Jaká byla 80. léta ve fotografii? Festival Fotograf to ukáže

foto pořadatel akce

 
Festival Fotograf nabízí sympozium o fotografii 80. let. Vstup je zdarma.
 
Reflexi a zhodnocení pro mnohé tvůrce i historiky umění výjimečných osmdesátých let v československé fotografii přináší právě probíhající první ročník Festivalu Fotograf, který se zaměřuje na toto období. Přehlídka s podtitulem „Nekonečné čekání“ láká vedle výstavních projektů předních domácích fotografů, kurátorů a zajímavých hostů také na dvoudenní mezinárodní sympozium, jež nabídne rozličné pohledy na tuto dekádu v umění i ve společnosti. Přehlídka fotografií včetně doprovodného programu probíhá mezi 4. – 31. říjnem v devíti pražských galeriích a dalších příhodných místech. Odborníci pak festivalový program obohatí svými postřehy vztahujícími se k fotografii i k samotnému období na dvoudenním sympoziu, které se koná 14. a 15. října ve Francouzském institutu.
 
Etapu 80. let, stejně jako podmínky umělecké tvorby, kromě samotných výstav, přednášek či projekcí přiblíží svými odbornými pohledy přední mezinárodní a domácí historici, teoretici a kritici fotografie, umění a filozofie – například americká dvojice Wendy Watriss & Frederick Baldwin, francouzský teoretik Christian Caujolle, německý kunsthistorik Andreas Müller-Pohle či filozof Miroslav Petříček. Sympozium poskytne prostor pro reflexi hlavního tématu prvního ročníku festivalu, a to v celosvětovém kontextu: předmětem moderované diskuse bude nejen fotografie či umění, ale rovněž přesahy do společenských a sociálních struktur tehdejší společnosti. Sympozium je přístupné veřejnosti po oba dny mezi 14. a 18. hodinou, a to bezplatně. Více informací o sympoziu zde:  " http://www.fotografestival.cz/DlazdiceDetail.aspx?ID=1&Type=1. Další detaily k Festivalu Fotograf na www.fotografestival.cz
Účast přislíbily a o své kritické přístupy se první den sympozia (v pátek 14. 10.) podělí významné osobnosti jako Antonín Dufek, který je držitelem ocenění Osobnost české fotografie 2010 za dlouhodobý přínos fotografii, udíleném Asociací profesionálních fotografů. Příští měsíc vydá jeho mateřská instituce a nakladatelství Kant publikaci V plném spektru. Fotografie 1941 –2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně. (K 50. výročí založení sbírky). V listopadu 2011 bude zahájena i stejnojmenná výstava.
 
Dalším přednášejícím bude dvojice Wendy Watriss a Frederick Baldwin z USA - zakladatelé neziskové organizace FotoFest (Houston, Texas) zaměřující se na fotografii, umění a vzdělávání, která od roku 1986 pořádá mezinárodní bienále fotografie. Mimo to se jedná o fotografy tvořící společně i samostatně, ale i novináře, kurátory desítek výstav a autory četných knih, esejů a článků nejen o fotografii. Wendy Watriss pracovala mezi lety 1970 a 1992 jako profesionální fotografka – v Evropě zdokumentovala revoluční rok 1968, zachytila občanské války v Nikaragui a na San Salvadoru a věnovala se životům veteránů z války ve Vietnamu. Za svou tvorbu obdržela také několik mezinárodních ocenění (The World Press Photo (1982), Interpress Photo (1983), Oskar Barnack Award (1982), Mid America Arts/National Endowment for the Arts (1985) aj. Jako kurátorka působící pod organizací FotoFest uspořádala přes 60 výstav po celém světě. 
 
Frederick Baldwin – mimo jiné také profesor fotografie, má za sebou mezinárodní uplatnění pro časopisy jako LIFE, National Geographic, GEO, STERN, Time a New York Times (1957 – 1982). Zachytil například hnutí za občanská práva v Georgii, život za polárním kruhem, divoké koně v Mexiku, působení dobrovolníků Peace Corps v Indii nebo války v Koreji. V roce 1994 začal spolupracovat s více než 20 fotografickými festivaly na světě a založil tak zastřešující organizaci, působící pod hlavičkou Festival of Light. Příspěvek obou Američanů se bude na sympoziu věnovat prezentaci české a slovenské fotografie v rámci FotoFestu během 21 let.
 
Holanďanka Hripsimé Visser je kurátorka a teoretička umění se zaměřením na fotografii. Před rokem 1990 pracovala pro Perspektief, tehdejší centrum fotografie v Rotterdamu, hrající významnou roli při utváření podoby nizozemské fotografie osmdesátých a počátku devadesátých let. Od roku 1990 je kurátorkou fotografické sbírky Stedelijk Muzea v Amsterdamu, kde uspořádala už mnoho výstav. V současnosti přednáší a je členkou několika komisí a poradních výborů týkajících se fotografie. Hripsimé Visser v rámci programu sympozia poukáže na méně známé proudy fotografické tvorby v Holandsku v osmdesátých letech.
 
Francouz Christian Caujolle je historik umění, umělecký kritik, pedagog, kurátor a autor četných textů o fotografii. Od roku 1979 působil jako umělecký kritik se zaměřením na fotografii v deníku Libération, kde vydával tematicky zaměřená čísla časopisu – například o J.-P. Sartrovi či J. Cocteau. V roce 1986 založil L’Agence VU‘, platformu pro fotografy a fotografii jako takovou. O dvanáct let později pak vznikla Galerie VU‘. Christian Caujolle VU‘ opustil v roce 2007, v současnosti učí, píše knihy o fotografii a pořádá výstavy. Mimo jiné vydal četné monografie o světových fotografech. Na sympoziu Christian Caujolle promluví o výzvách, zkušenostech a problémech, které mu práce s fotografií v osmdesátých letech přinesla, a představí jednoho z nejdůležitějších a nejradikálnějších fotografů tehdejší doby – Bernarda Faucona.
 
Slovenská kurátorka na volné noze Katarína Uhlířová je zároveň kurátorkou výstavy Osmdesátá: Jaroslav Anděl, Michal Kern, která je součástí Festivalu Fotograf. Působí jako externí redaktorka magazínu Flash Art Cz/Sk Edition, přispívá do magazínu Umělec International či časopisu Fotograf. Je rovněž lektorkou výtvarných workshopů na Slovensku a v Polsku.
 
Fotograf, mediální umělec, nakladatel a autor píšící nejen o fotografii z Berlína – Andreas Mueller-Pohle patří mezi nejzásadnější osobnosti tohoto oboru. Působí jako šéfredaktor v časopisu European Photography zaměřeném na současnou fotografii a nová média, který také v roce 1980 založil. V rámci časopisu dal v roce 2005 vzniknout iniciativě Eye-Mind, která umožňuje konzultovat, rozvíjet a diskutovat o práci jednotlivých fotografů. Jako jeden z prvních definoval a představil v roce 1980 termín vizualismus, v roce 1986 vydal první elektronickou knihu vůbec. Mezi jeho nejznámější práce patří projekty uváděné pod titulem River project – The Danube Rriver Project (2005-2006), Hong Kong Waters (2009-2011). V rámci diskuze poukáže na problematiku geografických, politických a estetických podmínek majících vliv na fotografické médium a jeho prosazování se na poli umění. Představí tři „ismy“, charakteristické pro období fotografie 70. a 80. let – konceptualismus, dokumentarismus a vizualismus.
 
 
Druhý den sympozia (v sobotu 15. 10.) přednese první svůj příspěvek fotograf, teoretik, novinář a spisovatel Josef Moucha bude na sympoziu kromě jiného citovat a komentovat písemné reakce nynějších středoškoláků vážící se k jeho ostravské výstavě v roce 2009. Pokusí se tak o (sebe)reflexi pojatou vskutku s nadhledem a objektivitou.
 
Vladimír Birgus, fotograf, teoretik, kurátor a pedagog, který je od roku 1990 vedoucím Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a zároveň profesorem katedry fotografie FAMU v Praze. Byl kurátorem a spolukurátorem mnoha výstav v řadě muzeí a galerií v Evropě a USA, je podepsán pod tři desítky knih. Jeho fotografie byly představeny na 60 autorských výstavách a jsou zastoupeny v mnoha sbírkách (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Moravská galerie v Brně, Evropský dům fotografie v Paříži, Muzeum výtvarných umění v Houstonu, Metropolitní muzeum fotografie v Tokiu, Jokohamské muzeum výtvarných umění aj.).
 
Tomáš Pospěch, fotograf, kurátor a historik umění předloží své postřehy o fotografii a výtvarném umění v měřítku středoevropského teritoria. Přednáška doplňuje výstavu v Komunikačním prostoru Školská 28, která na příkladu tvorby tří výrazných osobností českých fotografů, jejichž tvorba se formovala během osmdesátých let, Bořka Sousedíka, Josefa Mouchy a Karla Kameníka, reflektuje užití pojmu „vizualismus“ v českém prostředí. Tento pojem v roce 1980 definoval a aplikoval mediální umělec a teoretik Andreas Müller-Pohle. Přednesený příspěvek na sympoziu se pokusí provokativně pokládat otázky, zda se u nás jednalo o vizualismus, o lokální rozvíjení podnětů blízkých subjektivnímu dokumentu nebo o reflexi programu tzv. elementární fotografie, jak byla tehdy diskutována v Polsku.
 
Dalším slovenským fotografem, zároveň kurátorem a teoretikem fotografie a filmu je Václav Macek. Založil festival Mesiac Fotografie, který se odehrává každý rok ve Stredoeurópském domě fotografie v Bratislavě, jehož je i ředitelem. Je předsedou občanského sdružení FOTOFO. Od roku 1993 vede katedru filmové vědy a multimédií na Filmové a televizní fakultě VŠMU. Na kontě má také monografie některých slovenských fotografů. Zasloužil se o vydání knihy Dejiny európskej fotografie 20.storočia 1900-1938 (2010, Stredoeurópský dom fotografie), což je první díl mezinárodního výzkumného projektu zaměřeného na mapování evropské fotografie. Vydává jediný časopis v angličtině na Slovensku věnovaný středoevropské fotografické tvorbě Imago.
 
V rámci zahraniční delegace jsou očekávány významné osobnosti uměleckého světa jako Noemi Smolíková, německá historička umění, kurátorka, kritička a autorka textů o umění, jež se narodila v Pardubicích. V současnosti přednáší na univerzitě v Bonnu. Její sepětí s Českou republikou je patrné i nadále - od května 2011 působí jako umělecký garant Galerie Středočeského kraje (GASK). 
 
Miroslav Petříček, filozof umění, který se dotýká i oblastí filmu a literatury. Petříček byl žákem Jana Patočky, u kterého studoval soukromě v sedmdesátých letech. Od roku 1991 přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na Ústavu pro filozofii a religionistiku. Kromě toho přednáší externě na dalších školách (FAMU apod.).
 
DOPROVODNÝ PROGRAM
 
Afterparty Sympozia
promítání filmu Evžen mezi námi a večírek s Planeta Nova DJs 
Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1 
14. 10., 20:30
 
Fotograf na mejdanu
Festival 4+4 dny v pohybu, bývalé Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Národní 36, Praha 1
17. 10., 20:00
 
Všechny šedi architektury
Architektonická procházka po skvostech 80. let s Vendulou Hnídkovou
Sraz před Žižkovským televizním vysílačem, Praha 3 
20. 10., 17:00
 
Tematická cakebreak burza
UMĚNÍ.DESIGN.KNIHA.FOTOGRAFIE.PLAKÁT.FILM.1980.1989
Fotograf Gallery, Školská 28, Praha 1
22. 10., 14:00–19:00
 
Poslechový podvečer s Petrem Vizinou
Fotograf Gallery, Školská 28, Praha 1
25. 10., 18:00
 
 
 
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.