Share |

Jak zvládnout nevhodné otázky při pracovním pohovoru

Právě jste uprostřed pohovoru a všechno jde hladce. Odpovídáte plynule a věcně, začínáte si být jisti svými schopnostmi a tím, že jste pro danou pracovní pozici ideálním uchazečem. Pak vás potenciální zaměstnavatel překvapí jedinou nevinně vyhlížející otázkou. 
 
Nevinná nebo neslušná?
 
Při správně probíhajícím pohovoru jste tak uvolnění, že jste schopni „vytroubit“ do světa celý svůj životní příběh. Avšak má prohlášení “jsem ženatý a uvažuji o založení rodiny” ve skutečnosti nějaký význam? Co má do činění s mými schopnostmi a kvalifikací? Jak bych měl odpovědět? Třeba se personalista pouze snaží být přátelský?
Otázka se může zdát nevinná a často je opravdu položena s nevinným úmyslem. Mohou to být například otázky typu: „Máte přítele/přítelkyni?“ nebo „Plánujete sňatek?“. I když jsou takové otázky z technického hlediska přípustné, jsou určitě nevhodné a můžete se díky nim cítit nepohodlně nebo vás mohou dokonce rozzlobit.
Zatímco se musíte rychle rozhodnout, zda odpovíte nebo odpověď taktně odmítnete, vaším primárním cílem, který byste měli mít stále na mysli, je, že jste tu proto, abyste získali práci. Proto je vhodné použít taktní přístup. Ve většině případů personalista zaregistruje skutečnost, že zašel příliš daleko a potichu se stáhne. Můžete například odpovědět: „Během pohovoru bych nerad zabíhal do osobních záležitostí.“ 
Podobná otázka může být položena třeba jen z nezkušenosti personalisty. Pokud jej však svou odpovědí zahanbíte, můžete se sami dostat do kompromitující situace. „V takovém případě je nejlepší volbou, když necháte společnosti výhodu pochybnosti po dobu trvání pohovoru a později se rozhodnete, zda je to opravdu to místo, kde byste chtěli pracovat.“, uvádí Ladislav Kučera, ředitel personálně-poradenské společnosti Hays.
 
Nepřípustné otázky
 
Zákon o zaměstnanosti, který zakazuje sexuální a rasovou diskriminaci, zakazuje zaměstnavatelům diskriminaci osob na základě jejich pohlaví, rasy, národnosti nebo tělesného postižení. Jak se vyrovnat se situací, kdy je vám položena neslušná nebo diskriminující otázka dotýkající se těchto oblastí? Vliv na vaši odpověď bude mít mnoho proměnných, mezi jiným například to, zda si bezprostředně uvědomíte, že jde o nepřípustnou otázku.
Níže je uvedeno několik příkladů, jak odpovědět na “problémovou” otázku, jako například “Plánujete někdy vstup do manželství?” nebo “Máte děti?” nebo “Kde jste se narodili?”

  • Zdvořile a klidně řekněte, že nechcete odpovídat na takovou nevhodnou nebo nepřípustnou otázku.
  • Odpovězte na otázku “Je mi líto, asi jsem nepochopil pointu. Nechápu souvislost této otázky s mou pracovní kariérou.”
  • Na otázku odpovězte, aniž byste poukázali na její nevhodnost.
  • Ignorujte nevhodnou otázku a zaměřte se na problém, který je skryt za otázkou. Například můžete říci” Myslím, že jste se chtěl zeptat na….” a pak vyberte odpověď, kterou chcete sdělit.
  • Ptá-li se zaměstnavatel na děti, můžete odpovědět takto:“ Pokud vás zajímá, nakolik jsem flexibilní, mohu vás ubezpečit, že jsem zvyklá/ý pracovat s vysokým pracovním nasazením i nad rámec pracovní doby.“

 
Je důležité chápat, že ačkoliv máte právo odmítnout odpověď na nevhodnou otázku, může vás takový postup připravit o naději na místo. Bude-li personalista na zodpovězení takové otázky trvat, měla by být v centru vašich úvah jediná otázka: “Chci opravdu pracovat v prostředí, v němž jsou praktikovány takové postupy?”
Buďte nad věcí
 
Skutečnost, že byla položena nepřípustná otázka, neznamená, že byl spáchán trestný čin. Personalista například může testovat vaše chování ve stresu nebo může jednat z osobní (nebo firemní) zaujatosti. Obrovský význam má, když jste si vědomi svých práv a víte, jak se během pohovoru vypořádat s nevhodnými otázkami. 
„Mějte na paměti, že byste měli být taktní a nad věcí. Odpovězte stručně a přejděte na nové téma nebo otázku zcela ignorujte a převeďte diskusi na jiný předmět hovoru.“, doplňuje Ladislav Kučera z Hays.

 
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.